KUTLU AY

Anasayfa Fıkıh Köşesi, Manşet 19 Mayıs 2018 776 Okunma
KUTLU AY

Ramazan’ın son yıllarda uzun ve sıcak yaz günlerine denk gelmesi, bir yandan orucun meşakkatini arttırırken, bir yandan da Allah’ın rızası yolunda nisbeten daha büyük meşakkatlere sabretmek, rızayı nefis ile buna taraftar olmak, daha büyük ruhanî hazların alınmasına vesile olmaktadır. Akşam iftar ettikten sonra, Allah için girilen bir sabır imtihanından daha zaferle çıkmanın tadını her mümin kalbinin derinliklerinde hisseder. Fahr-i Alem (asm) Efendimiz bu manevî hazza işaretle şöyle buyurmuştur: “Oruçlunun sevinip neşeleneceği iki sevinci vardır: Birisi orucu bozduğu zaman sevinir, öbürüsü de Rabb’ına kavuştuğu za­man orucun mükafatı ile sevinir.”(Buhari, Savm, 14)

Ramazan orucunun Allah katındaki yüksek fazileti hakkında Resul-ü Ekrem (asm) Efendimizin pek çok hadisleri vardır. İslam Dünyası’nın Kur’an’dan sonra en muteber kitabı olan Sahih-i Buharî namındaki meşhur hadis kitabında geçen bir kısım hadisleri burada zikretmeyi münasip görüyoruz. Çünkü müminin bu hadis-i şerifleri bilerek tutacağı bir oruca karşı daha büyük bir iştiyak duyacak, nefsinden yaptığı fedakarlığın kıymetini daha iyi idrak edecek ve tuttuğu oruçtan daha fazla feyiz alacaktır.

Ramazan orucunun pek büyük fazilet ve sevabları yanında çok azim faydaları, hikmetleri vardır. Bu faydalar, kişinin nefsinin terbiyesinden, beden sağlığından ta toplumdaki dayanışma ve birlik ruhunun güçlendirilmesine kadar pek çok sahalarda görülmektedir.

1- Orucun Rabbimizi ve o’nun kulu olduğumuzu hatırlatması: Gaflet sebebiyle hadsiz nimetlerle rızıklandırıldığını ve Rabbi tarafından terbiye olunduğunu unutan insan, iftar sofrasında beklerken ezan ile gelen “Buyurunuz!” ilahi emriyle o nimetlerin kimin olduğunu ve kendisini nimetlerle terbiye eden Rabbini ve O’nun kulu olduğunu o halin ikazıyla hatırlar.

2- Nimetlere şükretmeyi öğretmesi: İnsanda şükür ve minnet darlık duygularını ortaya çıkaran üç şeydir. Birincisi nimetin kıymetini; ikincisi o nimete olan ihtiyacını bilmek; üçüncüsü o nimetlerin başkası tarafından verildiğini görmektir. Orucun verdiği açlık ile kuru bir ekmeğin dahi ne kadar kıymetli olduğunu ve ona ne kadar muhtaç olduğunu ve yemesinin yasaklanıp izne tabi olması ile o nimetler kendisinin değil Allah’ın birer ihsanı olduğunu hissederek hakiki şükrün anahtarını elde eder. 

3- Fakir ve aç insanlara karşı şefkat ve yardımı öğretmesi: Açlık ve fakirlik bilmeyen insanlar, açlığın ne demek olduğunu tatmazlarsa fakirlere gereği gibi şefkat ve yardım edemezler. Ramazan ayında en zengin insanların bile tatmak zorunda kaldıkları açlık, fakirlerin acınacak acı hallerini bizzat anlamalarını sağlar. Bu da zengin tabakanın fakirlerin imdadına daha bir şefkatle koşmalarını temin eder.

4- Nefsin serbestlik duygularını kırması: Nefis daima Allah’ın yardımına ve ihsanına, yani O’na bağlı bir kul olmaya muhtaç olduğu halde, bağımsız ve hür olmayı ister, O’nun kulu olduğunu hatırlamak istemez. Oruç vasıtasıyla anlar ki kendisi hiçbir şeyin, hiçbir nimetin, hatta kendinin dahi maliki değildir. Bilakis Allah’ın mülküdür ve kuludur. Allah izin vermezse ne yiyebilir, ne içebilir. En sıradan bir işi bile müsaadesiz yapamaz, elini suya uzatamaz.

5- İnsana güzel ahlaklar kazandırması: Gafletle aczini ve fakrını unutan, hata ve kusurlarını görmek istemeyen, her an ölüp dağılıverecek bir vücudu olduğunu fark edemeyen insan, Rabbini de ahiretini de gereği gibi düşünemez ve bu sebeble kötü ahlaklar içerisine yuvarlanır. Fakat açlık vasıtasıyla acizliğini ve fakirliğini fark ederek bütün bu gafletlerden sıyrılan insan, Rabbini hatırlar ve ahiretini düşünür ve onu kazanabilmek için kötü ahlaklardan kaçar ve güzel ahlakları elde eder.

6- İnsanı Kur’an’dan azamî istifadeye hazırlaması: Ramazan, Kur’an ayı olduğu için ve Kur’an’ın en mühim nüzul zamanı olduğundan Ramazan’da bol bol Kur’an okunarak azamî istifade etmeye çalışılır. İşte bu ayda tutulan oruçtaki açlık vasıtasıyla melek gibi bir vaziyet alarak Kur’an’dan en fazla istifade etmenin kapıları açılır.

7- Çok büyük uhrevi karlar kazandırması: Ramazan Kur’an ayı olduğundan adeta ilahî bir bayram hükmünde olması sebebiyle, rahmet-i ilahiye tarafından her bir iyilik ve haseneye bu ayda pek çok sevaplar verilir. Her bir hasenenin sevabı, Ramazan’da bine; Kadir Gecesinde otuz bine kadar çıkar. Böyle büyük ahiret ticaretlerinin yapıldığı bir ayda insan için en güzel vaziyet, oruç tutmakla nefsanî zevklerden uzaklaşarak bir cihette melekleşip uhrevi bir adam halini almaktır

8- Beden sağlığına hizmet etmesi: Nefsinin arzularına tabi olarak rast gele yiyip içmek ve midesini gayet düzensiz ve sık aralıklarla çalıştırmak tıbben pek çok hastalıkların sebebidir. Bir ay boyunca yapılan bir perhiz hükmünde olan oruçla midesini dinlendiren insan, beden sağlığı için mühim bir tedavi dönemine girmiş olur.

Kıymetli Şereflikoçhisar halkı yıl önce kurmuş olduğumuz ŞEREFLİKOÇHİSAR TUZ GÖLÜ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ bu yılda yardımlarına devam edecektir. Yapacağınız yardımlar ve hayırları derneğimiz aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu mübarek ramazan ayında siz değerli halkımızın yapacağı maddi ve nakdi yardımlarınızı derneğimiz aracılığıyla yapmak isterseniz hesap numaramız TR 92 0001 0000 2981 7929 4650 01 Ziraat bankası Şereflikoçhisar şubesi. Şunu unutmayın veren el alan elden üstündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Tüm Hakları Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesine Aittir. Şereflikoçhisar,haberler,Yerel Haberler,Tuzgölü Haber,Tuzgölü haber gazetesi,Yerel basın,Koçhisar,Sondakika,güncel haberler,ulusal haberler,siyaset,ekonomi,teknoloji,sağlık,spor
Portal Teması : Wptr.Co
iski fatura ödeme hgs bakiye yükleme tattoo tattoo