Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

14 GÜNDEM MADDESİ OY BİRLİĞİ İLE KARARA BAĞLANDI

Mayıs Ayı Belediye Meclis Toplantısında, 5 gündem dışı, 9 gündem maddesi olmak üzere 14 gündem gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.
Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Memiş Çelik’in Ankara’da olması nedeniyle, Belediye Başkan Vekili Murat Atasoy Başkanlığında, Meclis Üyelerinin tamamının katılımıyla yapıldı.
Toplantıda, 5 gündem dışı ve 9 gündem maddesi görüşüldü ve hem gündem dışı maddeler hem de gündem maddeleri oy birliğiyle karara bağlandı.
Toplantıda ilk olarak Başkan Vekili Murat Atasoy tarafından okunan, Belediye Başkanı Memiş Çelik’in önerisiyle ve Belediye Meclisi Üyelerinin tamamının ortak bildirimi ile İsrail kınandı.
Daha sonra 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı ile 29 Mayıs İstanbul’un Fethi kutlandı.
GÜNDEM DIŞI ÖNERGELER;
Toplantıda daha sonra gündem dışı önergeler okundu. Tamamı Ak Parti Belediye Meclisi Üyeleri tarafından sunulan gündem dışı önergeler ise şöyle;
* Mülkiyeti Belediye’ye ait İlçenin Emek Mahallesi 2092 ada 6 parselde 42.784,90 m2, 192 ada 22 parsel 16.842,00 m2, 2093 ada 2 parsel 9.557,71 m2 ve 2093 ada 4 parsel 3.111,12 m2 arazilerin (tarla) nın satışının yapılabilmesi için Belediye encümenine yetki verilmesi talebi, oybirliğiyle gündeme alındıktan sonra yine oybirliğiyle 10.gündem maddesi olarak görüşülmesine karar escort antalya verildi.
*İlçemizde ikamet eden bayanlara yönelik ‘Kadına Şiddet’ konusunda bilinçlendirme, bilgilendirme ve farkındalık oluşturulmasına yönelik neler yapılabileceği hususundaki araştırmaların yapılması şeklindeki önerge,
*2021 yılı hasat döneminde ilçemizde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerimizin zararlarının tespit edilmesi ve ilgili birimlerle koordinasyonlu olarak çalışmalar yapılması hususundaki önerge,
*Belediye’nin gelirlerini artırmak amacıyla kayıt altına alınmayan bina, arsa ve arazilerin tespit için saha çalışması yapılması hususundaki önerge,
*Yaklaşık 15 aydır salgın hastalık nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi İlçemiz ekonomisi de büyük ölçüde zor durumda kalmıştır. Yaklaşan hasat mevsiminin değerlendirilip İlçe ekonomisine, ilçe esnaflarına katma değer yaratacak pozitif katkı, destek oluşturması için neler yapılabileceğinin araştırılması hususundaki önerge olmak üzere,
Toplam 4 gündem dışı önergeler, oy birliğiyle gündeme alınarak ilgili komisyonlara topluca havale edildi.
GÜNDEM MADDELERİ
Gündem dışı önergelerinin ardından gündem maddeleri görüşüldü. Buna göre;
*İlçenin İstiklal ve Sanayi Mahallesinde bulunan Metin Şanal bulvarı üzerindeki cadde üzerinde yapılacak binaların bordum ve zemin katlarında dükkan ve depo yapılması talebi hakkında hazırlanan imar komisyon raporu, oybirliğiyle kabul edildi.
*Emek (Cumhuriyet) Mahallesi 969 ada 10 nolu parsel alanının önünden geçen yeni açılan imar yoluna cadde-sokak ismi verilmesi talebi hakkında imar komisyon raporunda belirtilen 1001,1002 ve Tuğçe sokak olarak isimlendirilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
*Hamzalı Mahallesi mülkiyeti Belediye’ye ait olan 140 ada 1 nolu parselin 3194 sayılı imar kanununun geçici 16. Maddesi gereğince satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
*5393 Sayılı Belediye kanununun 18.maddesşnşn (I) bendince kadro iptal ve ihdasının görüşülmesi hususunda; 24 kadro iptali ve 24 kadro ihdası ile 4 adet kadronun iptali, oy birliğiyle kabul edildi.
*2020 Mali yılına ait kesin hesabının çizelge, oy birliğiyle kabul edildi.
KOMİSYON RAPORLARI
Daha sonra Nisan ayı toplantısında Meclise sunulan gündem dışı önergeler için ilgili komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar görüşüldü.
*Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyon hazırlamış olduğu rapor,
*Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyon hazırlamış olduğu rapor,
*Kadın, Aile Gençlik ve Spor ile Sosyal Etkinlik ve Engelliler Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyon hazırlamış olduğu rapor,
*Kültür, Turizm ve Çevre Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyon hazırlamış olduğu rapor,
Söz konusu komisyonların raporları, oy birliğiyle kabul edildi.
Son olarak toplantıda gündem dışı önerge olan ve 10.gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verilen; Mülkiyeti Belediye’ye ait İlçenin Emek Mahallesi 2092 ada 6 parselde 42.784,90 m2, 192 ada 22 parsel 16.842,00 m2, 2093 ada 2 parsel 9.557,71 m2 ve 2093 ada 4 parsel 3.111,12 m2 arazilerin (tarla) nın satışının yapılabilmesi için Belediye encümenine yetki verilmesi talebi, oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantı, 1 Haziran Salı günü saat 15.00’da yapılmak üzere sona erdi.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat