Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

3 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ En uzun Meclis toplantısı yapıldı

3 saat 20 dakika süren Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında, karaların tamamı oy birliğiyle alındı. Katip üye seçimi, bir yıl görev yapacak iki encümen üyesi seçimi, Komisyon üyeleri belirlendiği Meclis toplantısında yapılacak olan farklı projeler için İller Bankasından toplam 8 milyon 750 bin lira kredi çekilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Memiş Çelik Başkanlığında yapıldı.
Toplantıya, Ak Parti Meclis Üyelerinden sadece Ercan Altuntaş’ın covid-19 vakasına yakalandığı için izinli sayıldığı ve CHP Belediye Meclis Üyesi Eyüp Doğan’ın da katılmazken MHP, İYİ Parti ve bağımsız Belediye Meclis üyelerinin tamamı katıldı.
GÜNDEM DIŞI ÖNERGELER;
Toplantıda ilk olarak gündem dışı önergeler okundu. Meclise sunulan bir önerge İYİ Parti’den ve 6 önergede Ak Partiden olmak üzere toplam 7 gündem dışı önergeler ise şöyle;
*İYİ Parti Meclis Üyesi Halil Kılıç tarafından Meclise sunulan; “İstiklal ve Sanayi mahallesi hudutları içerisinde bulunan Metin Şanal Bulvarı üzerindeki arsalarda imar paftalarında sadece 5 kat %40 kullanımlı konut geçtiği için ticari amaçlı dükkan ve depo yapılamamaktadır. Metin Şanal Bulvarı işlek bir cadde olması sebebi ile ticari dükkan ve depolara ihtiyaç turgutreis escort duyulmaktadır.
Bahse konu olan cadde üzerinde yapılacak binaların bodrum ve zemin katlarında dükkan ve depo yapılmasına izin verilmesi” şeklindeki önerge, oybirliğiyle gündeme alınıp İmar komisyonuna havale edildi.
Ak Parti Meclis Üyeleri tarafından sunulan önergeler ise şöyle;
*İlçemiz Kale Mahallesinde bulunan kurşunlu Camii (Sultan Alaaddin Cami) etrafına yapılması planlanan Aziz Mahmut Hüdai külliyesi projesine bütçe ayrıldı mı? ayrıldı ise ne kadarlık bir bütçe planlama yapılmıştır? şeklindeki önerge oy birliğiyle gündeme alınıp ilgili komisyona havale edildi.
*İlçemizin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanmaktadır. Tarım arazilerimizin bilinçli kullanılması için ilçe ve kırsal mahallelerimizdeki tarım arazilerin tespitinin araştırılması” şeklindeki önerge, oy birliği ile gündeme alınıp ilgili komisyona havale edildi.
*İlçemizde ikamet eden engelli hemşehrilerimizin yaşam standartlarının kolaylaştırmak adına, belediyemizce yapılan çalışmaların araştırılması” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınıp ilgili komisyona havale edildi.
*İlçemizin turizm sektöründe rekabet gücünü, Pazar payını ve marka değerini artırmak için tanıtım birliği sağlayacak bir yapının oluşturulması;
Turizm tanıtım kapsamında yapılmış ve yapılması planlanan faaliyetler ile sinerji sağlayan bir tanıtım stratejisi üzerinden çalışmalar yapılıp ilçemizin kültürel, turistik, doğal, gastronomi ve sağlık turizmi değerleri konusunda tanıtım stratejisinin belirlenmesinde yerel yönetimin öncü rol oynaması” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınıp, ilgili komisyona havale edildi.
*01.02.2021 tarih ve 39 sayılı Belediye Meclisinde alınan park, sosyal tesis, cami yapımı için alınan kamulaştırma kararı ile Devekovan mahallesi, Yeni Devekovan tapulama sınırları içerisine mevcut parsellere aşağıda listelenen ada parsel numaraları ve alan bilgileri yazılı olan şahıs parsellerinin ilave edilmesi hususu;
Ada 225 parsel 11, niteliği ada ve arsası, tapu alanı 250 m2, ada 226 parsel 1 niteliği ev ve müştemilatı tapu alanı 100.22 m2, ada 226 parsel 2 niteliği ev müştemilatı tapu alanı 139.63 m2” şeklindeki önerge oy birliğiyle gündeme alınıp ilgili komisyona havale edildikten sonra söz konusu önerge tekrar oylanarak geldiği şekliyle kabul edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDELERİ
Gündem dışı önergelerin görüşülmesinden sonra gündem maddelerine geçildi. Buna göre sırasıyla karar alınan gündem maddeleri ise şöyle;
*5393 Sayılı Belediye kanunun 19.maddesi gereğince Meclis birinci Başkan Vekili ile Meclis ikinci Başkan Vekili seçimi yapıldı. Kapalı zarfla yapılan seçim sonucunda birinci Başkan Vekili Murat Atasoy, ikinci Başkan Vekili de Harun Atuğ seçildi.
*5393 Sayılı Belediye kanunun 19.maddesi gereğince iki asil, iki yedek katip üye seçimi sonucunda da;
Yerel seçimlere kadar görev yapacak asil üye; Halil Albay ile Servet Cihan Tüzün, yedek üyelerde Bünyamin Kılıçaslan ve Hacı Özçelik seçildi.
*5393 Sayılı Belediye kanunun 33.maddesi gereğince bir yıl görev yapacak iki encümen üye seçimi sonunda da; Ercan Altuntaş ve Harun Atuğ seçildi.
*5393 Sayılı Belediye kanunun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret Komisyonu, Kadın, Aile, Gençlik ve Spor ile Sosyal Etkinlik ve Engelliler Komisyonu, Kültür, Turizm ve Çevre Komisyonunun belirlenmesinde;
İmar Komisyonuna; Ercan Altuntaş, Raşit Özdemir, Yücel Aksoy, Hacı Özçelik ve Halil Kılıç seçildi.
Plan ve Bütçe Komisyonuna; Dünyamin Kılıçaslan, Yücel Aksoy, Harun Atuğ, Eyüp Altundağ ve Servet Cihan Tüzün seçildi.
Kadın, Aile, Gençlik ve Spor ile Sosyal Etkinlik ve Engelliler Komisyonuna; Aysun Pekmezci, Servet Cihan Tüzün, Harun Atuğ, Eyüp Doğan ve İsmet Andaç seçildi.
Kütür, Turizm ve Çevre Komisyonuna; Murat Atasoy, Mevlüt Şahin, Hacı Özçelik, İsmet Andaç ve Halil Kılıç seçildi.
Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret Komisyonuna; Murat Atasoy, Dünyamin Kılıçaslan, Raşit Özdemir, Mevlüt Şahin ve Eyüp Doğan seçildi.
*Emek (Cumhuriyet) mahallesi, 969 ada 10 nolu parsel alanı önünden geçen yeni açılan imar yoluna cadde-sokak isim verilmesi talebi, oy birliğiyle İmar Komisyonuna sevki edildi.
İLLER BANKASINDAN TOPLAM 8 MİLYON 750 BİN LİRA KREDİ ÇEKİLECEK
Toplantıda, yapılacak olan farklı projeler için İller Bankasından toplam 8 milyon 750 bin lira kredi çekilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre;
*5393 Sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin (d) bendince Kent Park yapım işi için İller bankasından 3 milyon kredi kullanılması oy birliğiyle kabul edildi.
*5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin (d) bendince Tuz Gölü rekreasyon alanı çevre düzenlemesi yapım işi için İller Bankasından 2 milyon 750 bin lira kredi kullanılması, oy birliğiyle kabul edildi.
*5393 Sayılı Belediye kanunun 18.maddesinin (d) bendince Boğaziçi mahallesi 2060 ada 1 nolu parsele TOKİ Vadi Park ve Peyzaj yapım işi için İller Bankası A.Ş.’den 3 milyon kredi kullanılması, oy birliğiyle kabul edildi.
*Boğaziçi Mahallesi 1129 ada 4 parselin 3194 sayılı İmar kanununun geçici 16.maddesine istinaden satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
*Fadıllı mahallesi 147 ada, 1 parselin 3194 sayılı imar kanununun geçici 16.maddesine istinaden satışı için Belediye encümenine yetki verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
*Gülhüyük mahallesi 191 ve 192 ada 1 ve 5 nolu parsellere ait İmar Komisyonu raporu, oy birliğiyle kabul edildi.
*6360 Sayılı yasa kapsamında köy statüsünden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinin kırsal mahalle olması yönünde komisyona sevki yapılan talepler hakkında komisyon raporuna göre;
Talebi olmayan Hacıbektaşlı Mahallesi dışında diğer 46 mahalle ile Hındıllı, Ebemölen, Faik Bey ve Ayanlar Yaylalarının kırsal mahalle olması yönünde komisyona sevki, oy birliğiyle kabul edildi.
*Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyon hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Kadın, Aile, Gençlik ve Spor ile Sosyal Etkinlik ve Engelliler Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Kültür, Turizm ve Çevre Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*5393 Sayılı Belediye kanununun 54. ve 55. maddesi gereğince Denetim Komisyonunca hazırlanan rapor, Meclis Üyesi Murat Atasoy tarafından okunduktan sonra oy birliğiyle kabul edildi.
*5393 sayılı Belediye kanununun 56.maddesi gereğince 2020 yılına faaliyet raporu, Belediye Başkanı Memiş Çelik tarafından sunulması zorunlu olduğu için 5 dakika Meclise ara verildikten sonra Başkan Çelik yerini Başkan Vekili Murat Atasoy’a bıraktı.
5 dakikalık aradan sonra geçici olarak Meclis Başkanlığını yapan Murat Atasoy, faaliyet raporunu sunması için Belediye Başkanı Memiş Çelik’i kürsüye davet etti.
Başkan Memiş Çelik’te, 2.5 saat 2020 faaliyet raporunu slayt gösterisi eşliğinde sunduktan sonra rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısı, sona erdi.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat