Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

47 MAHALLE “KIRSAL MAHALLE” OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK

Mart Ayı Olağan Meclis toplantısı yapıldı ve toplantıda, 47 mahalle “Kırsal Mahalle” olarak değiştirilmesi talebi komisyona sevk edilirken, taş ocağı Büyükşehir Belediyesi’ne 1 yıllığına verildi. Öte yandan Meclis toplantısında İlçemiz Sanayi Mahallesinde (Salı Pazarının olduğu alan) mülkiyeti Belediyeye ait 1665 ada 1 parsel 2.597,46 m2 taşınmazın 3 yıl içerisinde yapımına başlanılmak üzere Aile Yaşam Merkezi yapılmak kaydıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına 2 yıllığına bedelsiz tahsis edildi.
2021 yılı Mart Ayı Olağan Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Memiş Çelik Başkanlığında, Belediye Meclis Üyelerinin tamamının katılımıyla yapıldı.
Toplantıda, 5 gündem dışı önerge ile 10 gündem maddesi görüşüldü. Önergeler ve 9 gündem maddesi oy birliği ile karara bağlanırken bir gündem maddesi oy çokluğuyla karara bağlandı.
GÜNDEM DIŞI ÖNERGELER
Toplantıda ilk olarak gündem dışı önergeler görüşüldü. Buna göre; 4 önerge Ak Parti Meclis Üyeleri tarafından bir önerge de CHP’den ihraç edilen Meclis Üyesi İsmet Andaç tarafından Belediye Meclisine sunuldu.
*Meclis Üyesi İsmet Andaç tarafından sunulan; “Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyeliğimi bugünden itibaren bağımsız Belediye Meclis üyesi olarak devam edeceğim” şeklinde önerge sunmasından itibaren İsmet Andaç Bağımsız Belediye Meclis Üyesi olarak görevine devam ediyor.
Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri tarafından da;
*”Belediyemizin gelirlerini artırmak amacı ile kayıt altına alınmayan bina, arsa ve arazilerin tespit edilerek kayıt altına alınması” şeklindeki önerge, oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyona havale edildi.
*Sanayileşmiş bölgelerin ekonomik gelişme süreçleri incelendiğinde başarılarının büyük ölçüde tarım ve hayvancılık kesimindeki gelişmelerinden kaynaklandığı görülmektedir.
Bu nedenle Şereflikoçhisar’ın tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret yönlerinin araştırılarak sahip olduğu kapasitenin daha verimli kullanılabilmesi, üretim kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi ve işletmelerinin bölgesel ekonomik kalkınmaya sağladığı katkıların artırılması” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna sevk edildi.
*Covid-19’un ilçemizde ekonomi ve çevreye olan etkilerinin araştırılması ve bu hususta alınabilecek önlemlerin tespit edilmesi” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak Kültür, Turizm ve Çevre Komisyonuna sevk edildi.
*İlçemizde ev hanımlarına yönelik sosyal, kültürel ve meslek edindirme yönünden ne gibi faaliyetlerin yapıldığı ya da yapılacağı yönündeki gerekli araştırmaların yapılması” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak ilgili komisyona sevk edildi.
GÜNDEM MADDELERİ
Gündem dışı önergelerin ardından gündem maddeleri görüşüldü. 10 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edilirken bir gündem maddesi de İYİ Parti Meclis Üyesi Halil Kılıç’ın komisyon raporunda şerh koymasıyla ve yapılan oylamada da red oyu vermesi nedeniyle oy çokluğuyla kabul edildi.
Buna göre, görüşülen gündem maddeleri ise şöyle;
*Gülhüyük mahallesi 191 ve 192 ada 1 ve 5 nolu parseller için İmar değişikliği talebinin İmar Komisyonuna sevki edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
*6360 Sayılı yasa kapsamında Belde veya köy statüsünden mahalle statüsüne dönüştürülen 47 mahallemizin 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7254 sayılı kanun ile düzenlenmesi yapılmış olup kırsal mahalle olarak değiştirilmesi talebinin İmar Komisyonuna sevk edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
*Sanayi mahallesi mülkiyeti Belediyeye ait 1665 ada 1 parsel 2.597,46 m2 taşınmazın Aile Yaşam Merkezi yapılmak kaydıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına 2 yıllığına 5393 sayılı Belediye kanunun 75.maddenin (d) bendi gereğince bedelsiz, 3 yıl içinde başlanılmasına ve sadece Aile Yaşam Merkezi olarak yapılması için tahsis edilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
*Mülkiyeti Şereflikoçhisar Belediyesine ait II-A grubu kalker taş ocağının Ankara Büyükşehir Belediyesinin kullanım talebi, 1 yıl olmak suretiyle verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
*Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş.’nin İlçemizde yapacağı çalışmalarda 3194 sayılı İmar kanunu kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapının bulunduğu bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla birlikte yolların imar sarıyer escort mevzuatına uygun olarak açılmamış olması halinde bölgede yapılacak çalışmalar için 10 yıl deplase edilmeyeceğine dair taahhüdün verilmesi veya 10 yıl içerisinde deplase olması halinde tüm maliyetleri üstlenilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
*İstiklal Mahallesi 1002 nolu sokak isminin değiştirilmesi ile emek mahallesi 2056 ada 1 nolu parselde yeni açılan yolun bulunduğu sokağa isim verilmesi taleplerine ait imar komisyonunun hazırlamış olduğu rapor sunuldu. Buna göre;
İstiklal Mahallesi 1002 nolu sokak isminin değiştirilmesine dair hazırlanan raporda, komisyon üyesi İYİ Parti Meclis Üyesi Halil Kılıç’ın şerh düştüğü ve toplantı sırasında da red oyu vermesine rağmen 1002 nolu sokağın adının Abdullah Ekinci olarak değiştirilmesine oyçokluğuyla şerifali escort karar verildi.
Emek mahallesinde 2056 ada 1 nolu parselde yeni açılan yolun bulunduğu sokak için hazırlanan raporda yer alan; 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007 ve 1008 sokak olarak isimlendirilmesine, oy birliğiyle karar verildi.
*Plan ve Bütçe komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Kadın, Aile, Gençlik ve Spor ile Sosyal etkinlik ve engelliler komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Kültür, Turizm ve Çevre Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Murat Atasoy, söz alarak gündem dışı konuşma yaptı. Atasoy konuşmasında; 8 Mart Kadınlar Gününü ve 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul dilmesini kutladı ve Çanakkale Şehidlerimiz hakkında bahsederek, şehitlerimizi tekrar andı.
Başkan Çelik, başka söz alan olmayınca toplantıyı, 1 erotik hikaye Nisan 2021 Perşembe Günü saat 15.00’da yapılmak suretiyle sonlandırdı.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat