Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

CEBİRLİ MİYOSEN DÖNEM FOSİL LOKALİTESİNDEKİ Kazı Çalışmaları 2024 yılında da devam edecek

Evren ilçesi, Cebirli mahallesi sınırları içerisinde, Hirfanlı baraj gölünün hemen kıyısında yer alan Cebirli Miyosen Dönem fosil lokalitesindeki kazı çalışmaları, 2023 yılında olduğu gidi 2024 yılında da devam edecek.
Lokaliteden çıkarılmakta olan fosiller, Geç Miyosen (11.6-5.3 milyon yıl öncesi) dönem çökellerinde yer almaktadır.
Konuyla ilgili gazetemize bilgi veren Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fizik Antropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Sağır şunları söyledi;
“Prof.Dr. Mehmet Sağır Başkanlığında bir ekiple yürütülen kazı çalışmaları, açığa çıkmış olan fosil kalıntılarının baraj gölü su seviyesinin hareketleri nedeniyle fazlasıyla tahrip olması nedeniyle kurtarılması amacı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleri ile 2020 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazısıyla başlamıştır.
2021 yılında ise yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü başkanlığı altında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2022 yılında Cumhurbaşkanı kararlı kazı olarak kazı çalışmalarına devam etmektedir.
2023 yılı çalışmalarında önceki yıllarda olduğu gibi çok sayıda fosil çıkarılmış ve koruma altına alınmıştır.
Ön çalışmalar sonucunda lokaliteye ait fauna içerisinde atlar (equidae), gergedanlar (rhinocerotidae), hortumlular (proboscidae), zürafalar (giraffidae), domuzlar (suidae), boynuzlugiller (bovidae), geyikler (cervidae) ve etçillerin (carnivora) birden fazla türle temsil edildikleri ve fosil kalıntıların oldukça yoğun bir yayılım alanına sahip olduğu anlaşılmaktadır. 2023 yılında en dikkat çekici buluntu bir gergedan kafatasına aittir. Çalışmalar sonucunda bütün halde kafatası çıkarılmış ve temizleme ve onarım çalışmaları yürütülmektedir.”
Çalışmalar, 2024 yılı itibari ile yaz aylarında devam edecek.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat