Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

Kacarlı Mahallesindeki Arsaların Satışı Yapılacak

Temmuz ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Memiş Çelik Başkanlığında, 12 Belediye Meclis Üyesinin katılımıyla yapıldı. 6 gündem dışı önerge ve 6 gündem maddesi olmak üzere toplam 12 maddenin görüşüldüğü toplantıda; Ziraat Odası’nın talebi üzerine Belediye tarafından lazerli traktör alınarak Odaya verilmesine ve Kacarlı Mahallesi’ne 6 km uzaklıktaki, Hirfanlı Barajı yanında bulunan Belediye’ye ait 11 arsanın satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Belediye Başkanı Memiş Çelik Başkanlığında, Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.
MHP Meclis Üyeleri Mevlüt Şahin ile Servet Cihan Tüzün’ün ve Ak Parti Meclis Üyesi Halil Albay’ın izinli olmaları nedeniyle katılmadığı toplantıda, önce gündem dışı önergeler görüşüldü.
GÜNDEM DIŞI ÖNERGELER;
Meclise 5 gündem dışı önerge sunuldu. Oybirliğiyle karara bağlanan önergeler ise şöyle;
*”Belediye gelirlerini artırmak amacıyla ilçemizde açılan iş yerlerinin gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek suretiyle düzenlenmesi” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak, ilgili komisyona havale edildi.
*”Son dönemlerde başlayan kültürel yozlaşma ilçemizin de dışarıdan aldığı göçler düşünüldüğünde ilçemiz büyük bir baskı altındadır. İlçemizin kültür alanında sunulan belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi, yerel halkın çoğunluğu tarafından benimsenmesi ve destek görmesi için örgütsel ve çevresel faktörlerin hizmetlerin yürütülmesine uygun bir ortam sağlaması” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak, ilgili komisyona havale edildi.
*”Marka, insanların nereden, hangi ürünleri alacaklarına, nerede yaşayacaklarına, nerede tatile gideceklerine, nerede iş kuracaklarına ve nerede/nereye yatırım yapacaklarına ve ihtiyaçlarının ne olduğuna dair kararlarının temelinde yer aldığı için oldukça önemlidir. Şehirlerin kalkınma yolunda ilerleyebilmesi ve yaşam refahından daha fazla pay alabilmesi sahip olduğu potansiyelin farkında olup doğru değerlendirerek dışarıdan gelen insanların doğru algılamaları ile mümkün olacaktır. Yaz aylarında hasat dönemi ve gurbetçilerimizin dönüşleri ile yaşadığımız yoğunluk ile ticaret hacminin arttığı ilçemizde bu potansiyelin çevre şehirlere dağılmaması için ilçemizin ulaştığı kısmi markalaşmanın tamamlanması” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak, ilgili komisyona havale edildi.
*”2019 yılı Mart ayı ile 2022 yılı Haziran tarihleri arasında verilen Şereflikoçhisar ilçe sınırları içerisindeki yapı kullanma ruhsat belgelerinin yıllara göre sayılarının araştırılması” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak, ilgili komisyona havale edildi.
*”Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ilçemizde kurumlar tarafından düzenlenmesi planlanan herhangi bir sosyal etkinlik programında yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın katılımlarının sağlanması” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak, ilgili komisyona havale edildi.
*Ve son olarak Ziraat Odasının talebi olan; “İlçemiz çiftçilerine destek olmak amacı ile çiftçilerimizin tarımsal arazilerinde lazerli tesviye makinasını kullanabilmeleri için en az 130 Hp gücünde traktöre ihtiyaç olduğundan, bahse konu traktörün ilçemiz Belediye Başkanlığı tarafından odamıza alınması” şeklindeki önerge de oy birliğiyle gündeme alınarak, traktörün Belediye tarafından alınmasına karar verildi.
GÜNDEM MADDELERİ;
Önergelerin ardından gündem maddelerine geçildi. Görüşülen 6 gündem maddesi ise şöyle;
*Mülkiyeti Belediye’ye ait İlçenin Kacarlı Mahallesi’nde bulunan arsa vasıflı taşınmazların satışının yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin (e) bendince Belediye Encümenine yetki verilmesi, şeklindeki madde, söz konusu yerde bulunana Belediye’ye ait 11 arsanın konut yapımı şartıyla satışının yapılması için oy birliğiyle kabul edildi.
* İmar Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Kadın Aile Gençlik ve Spor ile Sosyal Etkinlik ve Engelliler Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis toplantısı, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’da yapılmak üzere sonlandırıldı.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat