Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

OSB Güvenlik Görevlisi Hizmet Alımı İhalesi TALEP OLMADIĞI İÇİN GERÇEKLEŞEMEDİ

Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesi Güvenlik Görevlisi hizmet alımı ihalesi, firmalardan talep olmadığı için gerçekleşemedi. Söz konusu ihalenin yapılması için bugünlerde OSB Müteşebbis Heyetinin ivedilikle toplanarak, ihalenin ilerleyen günlerde belli bir tarihte yapılmasına karar vereceği öğrenildi.
Şereflikoçhisar Organize Sanayi Bölgesi Güvenlik Görevlisi hizmet alımı ihalesi, firmalardan talep olmadığı için gerçekleşemedi.
Cuma Günü, Kaymakamlık Çanakkale toplantı salonunda, saat 14.00’da yapılması planlanan ihalenin komisyon Başkanı Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli, ilçemiz OSB Yönetim Kurulu Üyesi Fundagül Kocaay idi.
Firmalardan talep olmadığı için gerçekleşemeyen ihalenin, ilerleyen günlerde yapılması için OSB Müteşebbis Heyetinin bugünlerde ivedilikle toplanarak belli bir tarihin belirleneceği belirtildi.
İHALE AÇIK EKSİLTME İLE 2 TURDA YAPILACAK
Yaklaşık maliyeti 373.600.00 TL olan İhale, kapalı zarf ve açık eksiltme usulü olmak üzere 2 turda yapılacak.
ihaleye katılacak olan istekliler, ihaleye ait dökümanlarını www.sereflikochisarosb.org.tr web sitesi adresinden online olarak veya İdare adresinden temin edecek ve ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.
İhale şartnamesine göre;
Bakanlık tarafından sınırları onaylanmış Şereflikoçhisar OSB Müdürlüğü imar planı sınırları iç bölgesinde, 7 gün / 24 saat esasına göre, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve bu kanuna ait yönetmelik esasları doğrultusunda ve İl Özel Güvenlik Komisyonu tarafından belirlenen kurallara göre silahsız 3 personel ile koruma ve güvenliği sağlama işi olduğu, günlük ( Üç vardiyada gerçekleşecek ring) 20 (Yirmi) kez idarenin belirlediği ring güzergahında ring gerçekleştireceği, yüklenicinin bu ring aracını temin etmekle yükümlü olduğu, aracın 5 yaşından büyük olmamakla birlikte yakıt yükleniciye ait olacağı ve İdarenin istediği takdirde tepe lambası montajı yaptırılabileceği belirtiliyor.
İşin süresinin 16 ay olduğu belirtilirken ihaleye katılacak firmaların, tekliflerini elden teslim edecekleri ifade ediliyor.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat