Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

YILIN İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

2024 yılının ilk olağan Belediye meclis toplantısı yapıldı. Toplantı, Belediye Başkan Vekili Murat Atasoy Başkanlığında yapıldı.
Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Bünyamin Kılıçaslan’ın katılmadığı toplantıda, 4 gündem dışı önerge ve 8 gündem maddesi olmak üzere toplam 12 madde görüşüldü. Toplantıda, 2024 yılından yeniden denetim komisyonu oluşturuldu ve Zabıtaların 2024 yılında fazla çalışma ücreti olan 3280 TL ile Belediye’de sözleşmeli çalışan 2 personelin 2024 yılında alacakları maaşlarının diğer personellerle aynı maaş olmasına oybirliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM DIŞI ÖNERGELER
Toplantıda, ilk olarak gündem dışı önergeler görüşüldü. Buna göre;
*”Her türlü tarımsal faaliyetin herhangi bir safhasında, konuyu çiftçilere göstermek, ilgilerini çekmek ve onların uzmanlarla o konuyu tartışabilecekleri bir ortam sağlamak suretiyle öğrenmelerine ve benimsemelerine yardımcı olmak üzere tarla günleri düzenlemesi” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak, ilgili komisyona havale edildi.
*”Yerel yönetimlerin, turizmin sürdürülebilir gelişimini sağlayabilmek için ihtiyaca göre, sekretaryasının belediyece yürütüldüğü, aldığı kararları yürütme yetkisine sahip; ilgili
Kurumların taşra temsilcileri, belediye ile ticaret, meslek odaları ve örgütleri, özel sektör, üniversiteler, STK’larda dahil olmak üzere bütün ilgili paydaşlarla birlikte hareket etmek üzere, ilçemizde turizm ile ilgili, bütçesi, görev tanımları belirlenerek bir “turizm kurulu” oluşturulup destinasyon odaklı turizm alan yönetimine geçilmesi” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak, ilgili komisyona havale edildi.
*”Aile ve çocuk dostu yazılı görsel yayınlarının desteklenmesi ve toplumsal değerlerimize zarar veren içeriklere karşı sektör temsilcileri ile bir araya gelerek neler yapılabileceği konusunun araştırılması” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak, ilgili komisyona havale edildi.
*”İlçemizin onaylı imar planı içerisinde bulunan aktif sosyal alanların nüfusumuza oranının ve yeterliliğinin tespit edilmesi” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak, ilgili komisyona havale edildi.
GÜNDEM MADDELERİ;
Gündem dışı önergelerin görüşülmesinden sonra gündem maddeleri görüşüldü. Buna göre;
*393 Sayılı Belediye kanununun 25.maddesi gereğince 2023 mali yılı içerisinde gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerini incelemek üzere Denetim Komisyonu kuruldu.
Gizli oylama sonucunda denetim komisyonuna Meclis üyeleri; Murat Atasoy, Aysun Pekmezci, Yücel Aksoy, Harun Atuğ ve İsmet Andaç seçildi.
*Belediye meclis üyelerine ödenecek huzur hakkının görüşülmesi maddesi, Maliye Bakanlığının bu yıl belirlediği ücretin olmasına oy birliğiyle kabul edildi.
*Belediye Zabıta Müdürlüğü emrinde fiilen görev yapan personelin 2024 yılı için fazla çalışma ücretinin 3280 TL olmasına oy birliğiyle kabul edildi.
*5393 Sayılı Belediye kanununun 49.maddesine istinaden Belediye bünyesinde kadro karşılığı sözleşmeli çalışanların 2024 mali yılı aylık ücretlerinin, Belediye’de çalışan teknik personele ne ödeniyorsa, sözleşmeli çalışan 2 personele de aynı ödenmesine oybirliğiyle kabul edildi.
*İmar Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oybirliğiyle kabul edildi.
*Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oybirliğiyle kabul edildi.
*Kadın Aile Gençlik ve Spor ile Sosyal Etkinlik ve Engelliler Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oybirliğiyle kabul edildi.
*Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oybirliğiyle kabul edildi.
Toplantı, 2 Şubat 2024 Cuma günü saat 15.00’da görüşülmek üzere sona erdi.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat