Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

EY MÜSLÜMAN TÖVBE ET KENDİNE GEL. KARDEŞLERİM!

İnsanoğlundan istenen daima iyiye ve güzele yönelmesidir. Yüce Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürmesidir. Ne var ki insan bazen, bilerek veya bilmeyerek günaha sürüklenir. Zira o, hem iyiye hem de kötüye meyilli yaratılmıştır. Cenâb-ı Hakk’ın kullarına lütfettiği tövbe ise günahlardan kurtulmak için bir rahmet ve umut kapısıdır.
Tövbe, nefsimizle hesaplaşmak, içtenlikle ve samimiyetle günahlardan pişmanlık duymaktır. Hata ve günahta ısrar etmemek, bir daha onlara dönmeme kararlılığını göstermektir. Hevâ ve hevesimizin esiri olmamaya söz vermektir. Tövbe, günahlarla kirlenen yüreklerimizi paslarından arındırmaktır. Yenilenmek ve tertemiz bir başlangıç yapabilmektir. Yüce Rabbimizin sevgisine, hoşnutluğuna talip olmaktır. Rabbimiz Kur’an’ında : “Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle, canı gönülden tevbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. “Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter” derler. (Tahrim Suresi)
Peygamber (s.a.v) Efendimiz de: “Tevbe eden, günah işlememiş gibi olur.” (İbni Mace)
“Tevbe, geçmişte işlediği günahları kesin bir pişmanlıkla terk etmek ve gelecekte yapmamaya söz vermek, azmetmektir.”
Kur’an’ı Kerimi ve Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in sünnetlerini kendileri için rehber ve kılavuz edinen müminler,Müslümanlar, Allah’ın(c.c) sonsuz rahmet ve mağfiretine ve Cennetine kavuşabilmek için hem bağışlanmayı dilemeli, aynı zamanda kendisi de bağışlayıcı merhametli,adil olmalıdır. İslam’ın,Kur’an’ın ,Süneti Resulullahın tüm emir ve nehiy hükümlerini titizlikle yerine getirmeye,hayatımıza,cemiyetimize,hakim kılmak için çabalamalılar. Bağışlayıcılık, merhamet ve hoşgörü, müminlerin ahlakının en önemli özelliklerinden biridir.İslam Rabbimizin bütün ins ve cinnet sunduğu,son elçisi Hz.Muhammed Mustafa(s.a.v)ile tamamladığı,bu ilahi ahlak esaslarını hayatımıza cemiyetimize hakim kılmak için son can simididir.İnananlar,kurallarına uyanlar,dünya ve ahiret dengesini kuranlar hem dünya hemde ahiret saadetini kazanırlar.Aksi takdirde,nefislerinin,şeytanların,zalimlerin,kafirlerin zulüm ve esaretine düşerler.Kurunun yanında birçok yaşta yanar.Görevlerini ihmal edenler,sadece dünyaya yapışanlar bu vebalden bu sorumluluktan kurtulamazlar.
Günahları örten, çok affedici ve bağışlayıcı olan Yüce Mevlâmız bizleri tövbeye davet ediyor:
“Ey müminler, hep birlikte Allah’a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!”( nur 24-31)
Allah’ın, affetme ve bağışlama anlamı taşıyan nice isimleri vardır. O, Tevvâb’tır; tevbeleri çokça kabul edendir. Afüvv’dür; engin rahmetine sığınanları affedendir. Gafûr’dur; dileyeni ve dilediğini bağışlayandır. Settâr’dır; hata ve kusurları örtendir. Tevbe kapısı ardına kadar açıktır. Son nefesimize kadar da açık kalacaktır. Öyleyse bize düşen, Allah’ın rahmet deryasından nasibimizi aramaktır. Samimiyetle, pişmanlıkla, kararlılıkla O’nun merhamet ve keremine sığınmaktır. Gündelik hayatın karmaşası içinde bitap düşen gönüllerimizi ve zihinlerimizi tevbeyle arındırmaktır.
Öyleyse geliniz, tövbelerimizi dilimizden kalbimize indirelim ve içtenlikle “Tevvâb” olan Rabbimize yönelelim. Gönülden, nasûh tövbelerle kalben ve ruhen arınalım, Rabbimizle aramızdaki bağı kuvvetlendirelim. O’na layık bir kul olamadığımız için nedametle ve gözyaşlarıyla tövbe ve istiğfar edelim. Allah Resûlü’ne yaraşır bir ümmet olamadığımız için af dileyelim. Yeryüzünde kötülüğü engelleyemediğimiz, iyiliği hâkim kılamadığımız için bağışlanma isteyelim. Dilimizle işlediğimiz yalan, gıybet ve kötü sözler için tövbe edelim. Harama uzanan ellerimiz, günaha giden ayaklarımız için bağışlanma dileyelim. Gözümüzü, kulağımızı haramdan sakınamadığımız için istiğfar edelim. Kalbimizi kaplayan kin, haset, kibir, bencillik gibi kötü hasletler için tövbe edelim. Ömrümüzü salih amellerle bereketlendiremediğimiz için tövbe ve istiğfar edelim; bıkmadan, yorulmadan.
Allah’ım! Başta Filistin, Kudüs, Arakan, Keşmir, Doğu Türkistan, Kırım olmak üzere dünyanın her tarafında zulüm gören mazlumlara yardım eyle, zalimleri Müntakim(c.c),Kahhar (c.c)sıfatınla kahreyle, mazlumların intikamını al. Ümmeti Muhammedi bu gafletten uyandır. Milletimizi, devletimizi uyandır. Özüne, dinine, tarihi misyonuna dönder. Allah’ım! Ümmeti Muhammedi bağışla,birleştir, Kur’an’ına dönder, Resulünün yoluna,ahlakına dönder. Allahım bizi şerefli ecdadımıza layık evlad,Habibine layık ümmet,Sana layık mümin müslüman kul eyle. Amellerin hesap olunacağı gün ana-babamı, beni ve müminleri bütün müslümanları bağışla! Rabbim! Geçmişlerimize rahmet, geleceklerimize selamet, cümlemize hayırlı akıbetler ihsan eyle! (Ebubekir TanrıkuluDiyanet İşleri Başkanlığı Emkl. Uzmanı)

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat