Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

HAYDİ ÇOCUKLAR CAMİYE

Yüce Allah’ın insanlara indirmiş olduğu en son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Yaz ayları, çocuklarımızın Kur’an’la buluşturulma, camiyle kaynaştırılma vaktidir.
Rabbimiz bizi Kur’an-ı Kerim’e davet ediyor.
Kuran-ı Kerim kendisine uyulduğu zaman uyanı mutlu kılan ve kendisinde hiç şüphe bulunmayan ilahi bir kitaptır. Yüce Rabbimiz Bakara süresinin ilk ayetlerinde bu hususu şöyle ifade etmektedir. “Elif Lam Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” Başka bir ayette ise Yüce Rabbimizin Kur’an-ı Kerimi insanları karanlıktan aydınlığa çıkartmak için gönderdiğini zikretmektedir.
“Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O’dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. (Hadîd;9)
Sevgili Peygamberimiz de bizleri Kur’an’a yönlendiriyor.
“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir.”
“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mim de bir harftir.”
“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar ( bilgi ) bulunmayan kimse harap ev gibidir.”
“Sadece şu iki kimseye gıpta edilir: Biri Allah’ın kendisine Kur’an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah’ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz O’nun yolunda harcayan kimse.”
“Bir grup Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekine iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teâlâ da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.”
“Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı Kerimi öğrenen ve öğretenlerinizdir.”
Kur’an-ı Kerim’in indirilişi bizim için rahmettir.
Ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz (c.c.) şöyle buyurmaktadır.
“Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur’an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.” ( İbrahim 14/1 )
“Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.” ( Yunus 10/57 )
“Biz Kur’an’dan, müminlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Ama Kur’an, zalimlere ziyan artırmaktan başka bir katkıda bulunmaz” ( İsra 17/82 )
“Bu Kur’an çok mübarek bir kitaptır. Onu sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve aklı insanlar öğüt alsınlar” ( Sâd 38/29 )
Yüce Yaratıcının rahmet vesilesi olarak gönderdiği İlâhî Kelâm, okuyup anlamamız ve anladığımızı hayatımıza yansıtmamız için gönderilmiştir. O, hem dünya hem de ahretimiz açısından kurtuluş vesilemizdir. Dünyada bizler için önemli bir nasihat, dertlerimize şifa, hidayet kaynağı ve rahmettir. İnsanlığın dertlerine reçete olup, onları en doğru yola iletir. Kur’an’ın okunduğu yeri melekler ziyaret eder ve orada huzur olur. Kur’an Allah katında kendisine uyanlara üstünlük kazandırır. Kur’an kabirde bir nur olur. Zorlanarak öğrenip okuyanın mükâfatı iki kat verilir.
Kıymetli Ana-Babalar; çocuklarımızı Kur’an’a yönlendirelim. Onları Kur’an’la buluşturalım.
Ailemizin gözbebeği, geleceğimizin umudu olan yavrularımızın maddi ihtiyaçlarını olduğu kadar manevi ihtiyaçlarını da karşılamakla sorumluyuz. Çocuklarımıza Rabbimizi ve Peygamberimizi tanıtmak, ibadet alışkanlığı kazandırmak, güzel ahlak aşılamak bizim asli vazifemizdir. Onların masum yüreklerini, berrak zihinlerini ilimle, hikmetle, edeple donatalım. Her türlü sapkın düşünceden, ahlaka aykırı davranıştan, hurafe ve bidatten onları uzak tutalım. Elinde Kur’an, göğsünde iman ile hayatına yön veren nesiller yetiştirmek için emek verelim. Unutmayalım ki, Allah’ın Kitabı’na aşina olan, Allah’ın Resul’ünü örnek alan, vatanına ve milletine vefa ile bağlanan güzel bir nesil bırakmak hepimizin vazgeçilmez sorumluluğudur.
Siz çocuklarınıza Kur’anı Kerimi öğretin. Kur’an onlara çok şey öğretecektir.
Kur’an insanlara en güzel öğütleri sunmaktadır. Nasıl bir iman? Nasıl bir ibadet? Nasıl bir ahlak? Sorularının en doğru cevabı ondadır. Kur’an-ı Kerim, okuyanlara şifa veren, gönüllere huzur sağlayan bir kitaptır. Kur’an-ı Kerim, indirilmeye başlandığından beri 15 asır geçmesine rağmen canlılığını, diriliğini, güzelliğini ve insanlara hidayet rehberi olmayı devam ettirmektedir.
Değerli anne-babalar!
Sizler, camilerin atmosferiyle büyüdünüz. Şimdi sıra çocuklarımızda. Evlatlarımıza caminin o güzel havasını teneffüs ettiriniz.Yaz Kur’an Kursları başladı. Haydi Veliler! Çocuklarınızla beraber cami ve Kur’an Kurslarımızda sizleri bekliyoruz. Ayrıca Şereflikoçhisar ilçesindeki tüm camilerimizde Yaz Kur’an Kursları açtık. Çocuklarınızı bu camilerden size en yakın olanına da gönderebilirsiniz.
Camiler, kurslar ve okullar çocuk sesleriyle güzel! Haydi koş gel, Camiler seninle Güzel.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat