Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

2021 BELEDİYE BÜTÇESİ 35 MİLYON!

İlçemiz Belediyesinin 2021 yılı Belediye Bütçesi 35 milyon olarak belirlendi. 2021 yılı Bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

İlçemiz Belediye Meclisi 2021 yılına ait Belediye bütçesini görüşmek üzere Olağanüstü toplandı. Pazartesi günü Saat: 15:00’da Uğur Işılak Kültür Merkezinde yapılan Olağanüstü toplandı. Toplantı öncesi kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Memiş Çelik, Hepinizin de bildiği gibi Kasım ayı bütçe ayı olduğuna vurgu yapan Çelik; “  Büyükşehir’e bağlı olduğumuz için Kasım ayında Büyükşehir Meclis toplantıları da yapılacaktır. Oraya hazırlık olması noktasında Şereflikoçhisar 2021 Mali yılı bütçesini burada onaylayıp, zaman kazanmak niyetiyle Olağanüstü toplanmış bulunuyoruz. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Tabi sizlerin de bildiği gibi 52 yılı deviren yerel basınımızın kıymetli sahibi Mustafa Yücel’i kaybettik. Kendisine rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi. Tabi Olağanüstü Meclis toplantılarında tek gündem maddesi ile toplanıyoruz. Bugün burada bütçeyi onaylayıp kapatacağız” dedi ve 2021 yılı Mali Bütçesi Komisyon Başkanı Bünyamin Kılıçaslan tarafından okundu.

2021 yılı mali bütçesinde; Belediye meclisinin 01.10.2020 tarihli Ekim ayı toplantısında komisyonumuza sevki yapılan Belediyemiz 2021 mali yılı bütçe tasarısının incelemesinde gerekli incelemeler neticesinde gelir bütçesinin hazırlanmasında bütçe tekniğine uygun olarak 2018 ve 2019 yılları ile 2020 yılının ilk altı ay gelir gerçekleşmesiyle ilçemizin sosyal ve ekonomik kırı terleri dikkate alındığı, hizmetin, önceliğe önem verildiği dikkate alınarak 2021 yılının bütçesinin tahmin edildiği görülmüştür.

Komisyonumuzca 2021 yılının bütçe taslağı üzerinde yapılan çalışmalarda, vergi gelirleri olarak 5 milyon 775 bin 700 TL, teşebbüs ve mülkiye gelirleri olarak 994 bin 200 TL, Alınan bağış ver yardımlar olarak 4 milyon 473 bin TL. Diğer gelirler olarak 22 milyon 811 bin 600 TL. Sefayı gelirleri olarak 845bin 500 TL olmak üzere, toplamda 35 milyon TL bütçe tahmini gelirinde bulunulduğu, ayrıca gider bütçesi ile denkliğin sağlandığı görülmüştür. Gider bütçesi üzerinde yapılan tetkik ve incelemeler neticesinde gider bütçesinin hazırlanmasında Belediye bütçe ve muhasebe yönetmeliğine uyularak hazırlandığı, harcama birim amirleri tarafında hazırlanan bütçe ve taslaklarının Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde toplandığı, Mali Hizmetler Müdürlüğünce, kendi birim bütçesi de eklenerek, Belediyemizin gelir bütçe taslağının hazırlandığı,  hazırlanan bütçe taslağının yönetmelik hükümlerine göre Belediye Başkanı ve Encümence yasal süre içerisinde sevkinin yapılarak, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra bütçe tasarısı halinde meclise sunulduğu, giden bütçe tasarısının hazırlanmasında Belediyemizin mali imkanları göz önünde bulundurularak, gelir bütçesi ile denklik sağlandı görülmüştür.

Komisyonumuzun gider bütçe taslağı üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde ise; personel giderleri olarak 9 milyon 82 bin 318 TL,  SGK devlet pirimi giderleri olarak 1 milyon 952 bin 100 TL, Mal ve hizmet alım giderleri olarak, 10 milyon 439 bin 400 TL, faiz giderleri olarak 20 bin 900 TL, cari transferler olarak 737 bin TL, sermaye giderleri olarak 9milyon 768 bin 282 TL,  yedek ödenek olarak 3 milyon olmak üzere,  toplam 35 milyon gider tahmini bulunulduğu, ayrıca da gelir bütçesi ile gider bütçesinin denkliğinin sağlandığı tespit edilmiştir.  Netice olarak 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu 5393 sayılı Belediye kanunu ve mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin çerçevesinde, ilçemizin ve Belediyemizin mali imkanları göz önünde bulundurularak hazırlanan 2021 yılının bütçesinin gelir ve gider denk olmak 35 milyon TL olduğu, komisyonumuzca da uygun görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereğince meclisimizce görüşülerek karara bağlanmasını arz ederiz” dedi.

Daha sonra 2021 yılı mali bütçesi yapılan oylama sonrası oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı sonrası Belediye Başkanı Memiş Çelik; Ankara’da bir gelenek vardır. Bütçe kabulü sonrası Belediye Başkanı ile Meclis Üyeleri toplu yemek yerler, sizleri Akşam Güneştepede yemek yemeğe davet ediyorum” dedi. Toplantı bu konuşmalar ile sona erdi.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat