Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

2021 YILININ SON MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

2021 yılının son Meclis toplantısı olan Aralık Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Memiş Çelik Başkanlığında yapıldı. MHP Meclis Üyesi Hacı Özçelik ve Ak Parti Meclis Üyesi Bünyamin Kılıçaslan’ın katılmadığı toplantıda, 10 gündem maddesi ile 4 gündem dışı önergeler görüşüldü.
2021 yılının son Meclis toplantısı olan Aralık Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Memiş Çelik Başkanlığında yapıldı.
Toplantıya, MHP Meclis Üyesi Hacı Özçelik ile Ak Parti Meclis Üyesi Bünyamin Kılıçaslan’ın katılmadığı toplantıda, CHP Meclis üyesi Eyüp Doğan ile Belediye Başkanı Memiş Çelik arasında “kadın sayısının siyasette Ak Parti’de daha çok olduğu” konusunda bir tartışma yaşandı.
Mecliste gündem dışı söz alan Ak Parti Meclis Üyesi Murat Atasoy’un, siyasette kadın sayısının Ak Parti’de daha çok olduğunun belirtilmesi üzerine söz alan CHP Meclis Üyesi Eyüp Doğan; ‘Madem öylede CHP tarafından Salı günü Parlamentodaki kadın kotasının %50’ye çıkarılması konusunda Meclise verilen önergenin Ak parti ve MHP Milletvekilleri tarafında neden red edildiğini? sordu.
Belediye Başkanı Memiş Çelik de; “Bu önergeyi verirken samimiysen şayet önce Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Cumhuriyet Halk Partisi olarak %50 kotayı sen uygulayacaksın, ‘bak ben uyguladım, kardeşim siz de getirin Meclise bu kadar kota koyun’ şişli escort diyebilirsin. Önce uygulayacaksın, sonra isteyeceksin” diye cevap verdi.
Toplantıda önce gündem dışı önergeler görüşüldü.
GÜNDEM DIŞI ÖNERGERLER;
Komisyon üyeleri tarafından Meclise sunulan gündem dışı önergeler ise şöyle;
*”Günümüzde kalkınmış ilçelerin birçoğu kalkınmalarını yerinden yönetim anlayışı ile gerçekleştirmiştir. İlçemizin ekonomik ve sosyal kalkınması ve sürdürülebilir kılınması amacıyla yerel kalkınmada önemli bir role sahip olan yerel yönetimlerin idari sınırlarındaki yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarının etkinleştirilmesi” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak ilgili komisyona havale edildi.
*”Çevre kirliliğinin en önemlisi yüzey sularıyla ilgilidir. Evsel ve sanayi kökenli katı ve sıvı atıklar da en büyük çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. İlçemizi yaşanabilir bir kent haline getirmek amacıyla çevre ve alt yapı sorunlarının tespiti ve çözümü” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak, ilgili komisyona havale edildi.
*”İlçemizde ‘Kadın ve aile’ temalı ne gibi faaliyetlerin yapıldığı ve topluma nasıl yansıdığının araştırılması” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak, ilgili komisyona havale edildi.
*”İlçe merkezi ve yakın çevresinde bulunan arkeolojik değer taşıyan alanlar ile ilçe merkezindeki tescilli yapıların, tespiti” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak, ilgili komisyona havale edildi.
GÜNDEM MADDELERİ;
Gündem dışı önergelerin görüşülmesinden sonra gündem maddeleri görüşüldü. Buna göre, görüşülen 10 gündem maddesi ise sırasıyla şöyle;
*İlçenin Devekovan (Yeni) Mahallesi 179 ada 4 ve 5 no lu parseller ile Kacarlı Mahallesi 199 ada 3 parselde bulunan mülkiyeti Şereflikoçhisar Belediyesine ait taşınmazların 3194 sayılı imar kanununun geçici 16.maddesine istinaden satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
*”Odun boğazı Mahallesinde yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarında görev alacak bilirkişinin tespiti hususu” şeklindeki madde önerilen; Osman Yıldırım, Özcan Durukan, Osman Coşar, Bayram Çetindağ, Tahsin Karadaş ve Abbas Çetindağ isimli şahısların bilirkişi olmalarına oy birliğiyle kabul edildi.
*”5393 Sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin (1) bendince kadro iptal ve ihdasının görüşülmesi hususu” şeklindeki maddesine göre; “4.derece veznedar kadrosu iptal edilmesine yerine 3.derece veznedar kadrosunun ihdas edilmesine” oy birliğiyle kabul edildi.
*2022 Mali Yılı için Belediye Başkanlığımız emrinde 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi çalışmakta olan personellere yasada verilmesi ön görülen Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi için Belediye Başkanı Memiş Çelik’e yetki verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
*İlçemizde yaşayan Vatandaşların Yangın, Doğal Afet. Su baskını vb. gibi durumlarda Belediyece mağdur olan insanlara yardım yapılması hususunda Belediye Başkanı Memiş Çelik’e yetki verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
*İlçe merkezinde bulunan 17 mahallenin imar planı sınırları içerisinde kalan alanları esas kabul edilerek 2020 yılı TÜİK verileri kullanılarak mahalle nüfus yoğunluklarının hesaplanması hususundaki önerge hakkında İmar Komisyonunun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Kadın, Aile, Gençlik ve Spor ile Sosyal Etkinlik ve Engelliler Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Kültür, Turizm ve Çevre Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR;
Gündem maddelerinin ardından gündem dışı konuşmalar da yapıldı.
İlk söz alan Ak Parti Meclis Üyesi Murat Atasoy; 2-9 haftası Mevlana haftasını ve 3 Aralık Engelliler Gününü ve 5 Aralık Kadın Hakları Gününü kutladı. 5 Aralık Kadın Hakları Günü ile ilgili ayrıca uzun bir açıklama da okuyan Atasoy; “Bugün kadın üyesiyle 5 milyona ulaşan Ak Parti, kadınların siyaset dünyasına, toplumsal hayata aktif şekilde dahil eden yegane harekettir. Kadın dostu bir parti demiyorum çünkü partimizin vizyonu bundan daha ötedir. Erkek ve kadının bir bütünün iki parçası olarak gören bu hareket kadınların hayati asli unsuru olarak değerlendirir. İnanıyoruz ki kadınların olmadığı siyasi ve sosyal yaşamdan, toplumsal ilerlemeden bahsedilemez” dedi.
Daha sonra söz alan CHP Meclis Üyesi Eyüp Doğan da; “Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi’ne 4-5 tane kamelya temin edilmesi gerektiğini ve 1,5 yıl önce dile getirdiğini ve tekrar dile getirerek Belediye’nin önündeki Atatürk büstünün yapılması gerektiğini söyledi. Son olarak ta konuşma yapan Murat Atasoy’a karşı; “Murat Bey konuşmasında siyasete girdiği için kısa bir cevap vermek istiyorum. 5 milyon Ak Parti’nin mensubu olduğundan, siyasette en fazla görev verdiğinden bahsetti. Bundan 2 gün önce Salı günü CHP Meclise bir önerge verdi. Parlamentodaki kadın kotasının %50’ye çıkarılması konusunda. Ak Parti ile MHP’nin oylarıyla da reddedildi. Aralık Ayı toplantısını yapıyoruz, toplantıda Atatürk’le ilgili de iki kelime konuş” dedi.
Cevap veren Başkan Çelik de; “Atatürk büstü yapılacak, takip ediyoruz. Büst ile ilgili çalışma yapıyoruz. O büstte yazan Şereflikoçhisar’ın adının alındığı şeklinde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mecliste Şereflikoçhisar adını verdiğine dair bir yanlış bilgi var. Biz bir araştırma yaptık, arşivlere baktık. Mecliste arşivlerde böyle bir ibare yok. Biz o yazıyı oradan kaldıracağız, başka bir yazı yazacağız. Onunla ilgili arkadaşlar çalışıyorlar, teklif aldık. Şereflikoçhisar’ın adı, Kutül Amare Zaferinde Osmanlı İngiliz askerlerini eser aldığında Şereflikoçhisar o tarihte Konya vilayetinin bir ilçesi. Konya Escort bayan Avrupa yakası vilayetine bir telgraf çekiliyor. Diyor ki; Eser alınan İngiliz askerleri, Konya vilayetinin Şereflikoçhisar’ın hailesine yerleştirilmesine diye. Arşivlerde de net bir bilgi var. Arşivlerden çıkardım. Cumhuriyet tarihinden önce Şereflikoçhisar’ın adının Şereflikoçhisar olduğu tescilli. Ve de diyor ki, şerefli aşiretinden aldığı söyleniyor. Yani yanlış bir bilgiyi bizim devam edipte orada yazıyla tescillememiz hoş değil. Ondan dolayı gecikti.
Biz konuşmaya gerek görmedik. Belediye olarak Atatürk’ü andık, program yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi Parlamentoya bir önerge vermekten öte öncelikle samimi ise ben bu işi gerçekten %50 başaracaksam Şereflikoçhisar Belediye Meclisine bir tane bayan Meclis Üyesi seçtirirdim mesela ondan sonra önerge verirdim. Ya da Ankara’da diğer Büyükşehir Belediyesi’nde bir tane var. Ak Parti’de 15 tane bayan Meclis üyesi varken Büyükşehir Belediyesi’nde bir tane bayan Meclis üyesi var, o da zaten istifa etti. Bu önergeyi verirken samimiysen şayet önce Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Cumhuriyet Halk Partisi olarak %50 kotayı sen uygulayacaksın, ‘bak ben uyguladım, kardeşim siz de getirin Meclise bu kadar kota koyun’ diyebilirsin. Ama sizden yer Avcılar escort kalmadı ki bayanlara. Önce uygulayacaksın sonra isteyeceksin. Olmaz. Ben istiyorum da, ben algı yaparım olmaz. Ak parti gayet iyi bir şekilde kota verdi gerçekten. Milletvekili olarak ta, Meclis üyesi olarak ta. Ama siz bir öncelik yapın. CHP olarak bir öncülük yapın Belediye Meclislerinde, Belediye Başkanlıklarında. Mesela bizim Ankara’da bir bayan Belediye Başkanımız var. CHP’nin var mı Ankara’da bir bayan başka? Yok. Siz önce yapacaksınız, ondan sonra samimi olacaksınız, diyeceksiniz ki Meclise parlamentoya da konacaksınız ”şeklinde konuştu.
Tekrar söz alan Eyüp Doğan; “Şimdi ben bunu söylerken kendi partimi savunduğum için söylemiyorum. Yasaya dayandırılırsa bu. Şimdi siz doldurdunuz da benim Vip escort partim doldurdu demiyorum ki, onlarda da var aynı şeyi kendi partim içinde söylüyorum. Madem yasal düzenleme gerekiyorsa buna yapın herkes uysun bundan sonra” dedi.
Belediye Başkanı Memiş Çelik, gündem dışı konuşmalardan sonra toplantıyı, 4 Ocak 2022 Salı günü tekrar toplanmak için sonlandırdı.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat