Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

GALERİCİLER SİTESİNDEKİ 20 ADET İŞYERİ SATILACAK

2022 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Memiş Çelik Başkanlığı’nda yapıldı. 7 gündem dışı önerge ile 8 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda; Galericiler sitesindeki 20 adet dükkanın satışıve Fadıllı, Doğankaya, Kacarlı ve Büyükdamlacık mahallelerinde Belediye’ye ait taşınmazların açık ihale usulü ile satışının yapılabilmesi için ve Belediye’nin hizmet araçlarının satışı için kararlar alındı ve komisyon raporları görüşüldü.
2022 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Memiş Çelik Başkanlığı’nda yapıldı. Toplantıda, 7 gündem dışı önerge ve 8 gündem maddesi olmak üzere toplam 15 gündem maddesi görüşüldü.
GÜNDEM DIŞI ÖNERGELER;
Toplantıda ilk olarak gündem dışı önergeler görüşüldü. Buna göre, Meclise sunulan
*”Belediye tarafından yapılan galericiler sitesindeki 20 adet dükkanın satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak kabul edildi.
*”İlçemiz Fadıllı, Doğankaya, Kacarlı ve Büyükdamlacık mahallelerinde Belediye’ye ait taşınmazların açık ihale usulü ile satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi” şeklindeki önerge, gündem maddeleri arasındaki birinci gündem maddesine eklenerek görüşülmesine, oy birliğiyle kabul edildi.
*”İlçemiz Şeker Mahallesine bir adet halı saha yapılması” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınıp, ilgili komisyona havale edildi.
*”İlçemizin en önemli gelir kaynaklarından olan tarımda son yıllarda peş peşe yaşanan kuraklıktan dolayı çiftçilerimiz gelir kaybına uğramışlardır. Yaklaşmakta olan hasat döneminde ürün kaybının önlenmesi için zirai paydaşlara hasat süreci ve sonrası hakkında çiftçilerimize imkanlar dahilinde seminer verilmesi” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak, ilgili komisyona havale edildi.
*”3194 sayılı İmar Kanununun Geçici Madde 16 – (Ek:11/5/2018-7143/16 md.) Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve İmar barışının sağlanması amacıyla 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsayan, ilçemizde merkez ve kırsal mahallelerde kayıt altına alınmış yapıların sayısı ve mahallelere dağılımının araştırılması” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak ilgili komisyona havale edildi.
*”Toplumumuzun en önemli yapı taşı olan aile ve ailenin temeli olarak nitelendirilen kadınları ve aile yapısını güçlendirmek için Belediyemiz ile diyanet ve müftülüklerle iş birliği çerçevesinde aile eğitimi ve manevi rehberlik eğitimlerinin verilebilmesi” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak ilgili komisyona havale edildi.
*”Gıdaya artan talebi karşılamak ve daha fazla gelir elde etmek amacıyla yapılan yoğun girdili üretime, gelecek nesilleri dikkate almayan duyarsız bir yaklaşım uzun yıllar devam edilmiştir. Tarımda kontrolsüz girdi uygulamaları, çiftçileri gübre ve tarım ilacı kullanımına bağımlı kılarken, aynı zamanda bunları üreten ve ticaretini yapanları da çevre sorunlarına yol açan bir sektör haline getirmiştir. Son yıllarda ülkemizde ve ilçemizde tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre sorunlarının gözlenmektedir. Çevrenin korunmasını hedefleyen uygulama ve programların yaygınlaşması, önem kazanmaktadır. Tarımsal faaliyetlerini ağırlıklı olarak eski alışkanlıklarıyla yürüten üreticilerin çevre konusundaki duyarlılıklarının, çevre korunmasına yönelik verilecek eğitimler sayesinde artmasının sağlanması” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak ilgili komisyona havale edildi.
GÜNDEM MADDELERİ;
Gündem dışı önergelerinin ardından gündem maddeleri görüşüldü. Gündem maddeleri ise şöyle;
*Gündem dışı önerge olan ve oy birliğiyle gündem maddesinin ilk maddesi olarak görüşülmesine karar verilen;”İlçemiz Fadıllı, Doğankaya, Kacarlı ve Büyükdamlacık mahallelerinde Belediye’ye ait taşınmazların açık ihale usulü ile satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi”şeklindeki önerge ile,
*”Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Şeker mahallesinde bulunan arsa vasıflı taşınmazların satışının yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin (e) bendince Belediye Encümenine yetki verilmesi önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.
*Belediyemiz hizmet araçlarından ekonomik ömrünü tamamlamış olanların satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi önergesi, oy birliğiyle kabul edildi.
*2021 mali yılına ait kesin hesap raporunda belirtilen 46.831.961.46 TL, oy birliğiyle kabul edildi.
KOMİSYON RAPORLARI
*İmar Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Kadın, Aile, Gençlik ve Spor ile Sosyal Etkinlik ve Engelliler Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Kültür, Turizm ve Çevre Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
Başkan Çelik, gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra toplantıyı, 1 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 15.00’da tekrar toplanmak üzere sonlandırdı.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat