Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

İlçe Jandarma’dan çiftçilere Uyarı; Anız Yakmanın Cezası Dekar Başına 109 TL

Çiftçiler, ikinci ürünü ekebilmek ve tarla sürme işleminde mazottan tasarruf sağlamak amacıyla anız yakar. Yakılan anızlar hem çevreye hem tarlaya zarar vermektedir. İlçe Jandarma ekipleri de çiftçileri uyararak; 2022 yılı için anız yakanlara dekar başına 109,49 TL. İdari para cezasının uygulanacağa ve anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda cezanın beş kat arttırılacağa ve yangının etrafa riyaset etmesiyle büyümesi durumunda da TCK’nın mad. 171.gereğine göre 3 aydan 1 yıla kadar cezalandırılması hükmünün verileceği belirtildi.
İlçemizde; hububat hasadını müteakiben toprak işlemede kolaylık sağlamak, hastalık ve zararlılarla mücadele etmek, yabancı ot kontrolü ve hasat sonrası artıkların yok edilmesi ve ikinci ürün ekimi için hazırlık yapmak maksadıyla yasak olduğu halde anız yakma olaylarıyla karşılaşılmaktadır.
Her yıl karşılanan anız yakma olaylarına, bu yıl da karşılanmasın diye İlçe Jandarma ekipleri tarafından çiftçiler uyarıldı.
Gazetemiz aracılığıyla çiftçilere yapılan uyarıda şöyle denildi;
“Anızların yakılması münasebetiyle çevreye ve doğaya ciddi anlamda zarar verilmekte, orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli trafik kazalarına yol açmaktadır.
Komşu tarlalara yangın sıçraması, diğer ürün sahiplerini de mağdur etmektedir. Yerleşim birimlerine yakın yerlere hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanmasına sebep olmaktadır. Anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl bölgemizde ve ülkemizde milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır.
Anız yakmanın sayısız zararlarından bazıları şunlardır:
1- Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur.
2- Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir.
3- Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır.
4- Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır.
ANIZI YAKMAK YERİNE
*Hasat sırasında biçerdöverlerin biçimi mümkün olduğu kadar alçaktan yaptırılmalıdır.
*Anızın yakılması yerine toprağa karıştırılması ile toprağın organik madde içeriği artar, toprakta bitkiye yarayışlı besin maddeleri artar, topraktaki azot miktarını arttırır ve bir sonraki yıl toprağa verilecek gübre miktarını azaltır. Erozyona karşı toprak direnci artar, toprakta tutulan su miktarı artar böylece bitkiler kuraklıktan daha az etkilenirler.
2022/01 sayılı VALİLİK GENELGESİNE göre, İlimiz Sınırları içerisinde Anız Yakmak Yasaklanmıştır.
Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci (Emre Aykırı Davranış) maddeleri gereğince işlem yapılacaktır.
2022 yılı için anız yakanlara dekar başına 109,49 TL. İdari para cezası uygulanacaktır. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.
Çiftçilerimizin geçim kaynakları olan topraklarına kendi elleri ile zarar vermemeleri ve kanun önünde suçlu duruma düşmemeleri için Anızları Yakmamaları, daha sağlıklı ve hassas davranmaları gerekmektedir.
Unutmayalım ki topraklar bizim geleceğimiz ve devam eden neslimize bırakacağımız miraslarımızdır. Basit bir durum gibi algılansa da ciddi zararları olan bu işlemin asla uygulanmaması gerekmektedir.”

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat