Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

MECLİSTE EĞİTİM TİCARET TARTIŞMASI

Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı. 11 gündem, 5 gündem dışı olmak üzere toplamda 16 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında en önemli gündem maddesi olarak İlçemiz İstiklal Mahallesine Yatılı Kız Kuran Kursu yapılmak üzere Belediyeye ait olan arsanın Müftülüğe tahsis edilmesi oldu. Yer tahsisi hakkında söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Eyyüp Doğan; “ Ben yer tahsisi olarak oranın yanlış olduğunu düşünüyorum. Müftülüğe kesinlikle karşı değilim. Müftülüğe bir yer tahsisinin yapılmasından da yanayım. Ama yer tahsisi olarak oranın yanlış olduğunu düşünüyorum” dedi.  Belediye Başkanı Memiş Çelik ise; “ Burada sadece eğitim olacak. Eğitimden başka ne olabilir? Bizim için insanların cehaletini almaktan başka önemli hiçbir şey İstanbul eskort yok!” demesi üzere söz alan İyi Parti Meclis Üyesi Halil Kılıç ise; “ Arsa konum itibarı ile güzel bir yerde. Eğitim de şart ama ticarette şart” dedi. Gündem maddesi İyi Parti ve CHP Belediye Meclis Üyelerinin red oyu kullanması sonrası oy çokluğu ile kabul edildi. MHP Belediye Meclis üyeleri Eylül ayı meclis toplantısında 3 ayrı önerge verdiler. Verilen önergeler oy birliği ile ilgili komisyona havale edildi.

Eylül ayı Belediye Meclis Toplantısı tüm meclis üyelerinin katılımı ile Salı günü Kültür Merkezi Belediye Meclis Toplantı salonunda yapıldı. İlk olarak gündemde olmayıp günde alınması istenilen dilekçeler görüşüldü.

Bu yönde AK Parti Meclis Üyeleri tarafından verilen; “Kapadokya örneği gösterilerek; “Tuz Gölü balon turları yapılabilmesi ve düzenlenebilmesi gerekli izinlerin ve belgelerin temini için ilgili kurum ve kuruluşlarla Belediyemizin özel iştirakleri ile öncülük yapılması” şeklindeki önerge ilk olarak gündeme alındı ve daha sonra ilgili komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Yine Ak Parti Meclis Üyeleri tarafından verilen; “Çiftçilerimizin gelirlerinin artması İlçemizde ekonomik gelirde artış ve istihdam sağlayacak, şekilde İlçe tarım ve Ziraat Odası ile görüşülerek, soğuk hava deposu kurulması önergesi, oy birliği ile gündeme alınarak, yine oy birliği ile ilgili komisyona havalesi yapıldı.

MHP MECLİS ÜYELERİNDEN 3 ÖNERGE!

Daha sonra MHP Belediye Meclis Üyeleri tarafından 3 önerge verildi.

Birinci önergede; “MHP Meclis Üyeleri tarafından verilen; “Belediyemize ait sosyal tesislerimizde yapılacak olan her türlü organizasyonda yeme-içme hariç kira bedelinin rayiç bedelinin 1000 TL olmasını ve tüm halkımızın mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeme-içmenin de dışarıdaki firmalardan teklif alınarak bunların içinde en uygun ve kaliteli olanı seçilerek verilmesi

İkinci önergede; İlçemizde yaşayan 18-23 yaşları arasındaki Üniversite öğrencilerine sosyal yaşamın tüm alanlarında kendilerini geliştirebileceği ve iş dünyasına yönelebilecekleri bir köprü olmak ve bunların topluma kazandırılması için gerekli projelerin hazırlanması,

Üçüncü önergede ise;  “Belediyemize ait işletmeler asıl sahiplerince mi devredilebilen kişiler tarafından mı işletiliyor? Tespit edilip herhangi bir gelir kaybının yaşanmasını önlenmesi” şeklinde önerge sundular.

Meclise sunulan üç önergede ilk olarak oy birliği ile gündeme alındı ve yine oy birliği ile ilgili komisyonlara havalesi gerçekleşti.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin ilk üç maddesi bir önceki belediye meclis toplantılarında ilgili komisyonlara havale edilen raporlar olduğu için alınan oy birliği kararı ile en son görüşüldü.

Gündemin dördüncü maddesinde, İlçenin Devekovan Mahallesi 179 ada 1 parsel ile 120 ada 5 ve 6 nolu parsellerin 3194 sayılı imar kanununun geçici 16 maddesine istinaden satışı için Belediye encümenine yetki verilmesi hususu görüşüldü. Günden maddesi yapı kayıt ruhsatı alarak hak sahibi olan kişilere Encümen tarafından satış yapılma yetkisi verildi.

Gündemin beşinci maddesinde, İlçenin istiklal mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 119 ada 9 nolu arsanın yeteri kadarının hizmet binası ile Yatılı Kız Kuran kursu yapılmak kaydıyla Şereflikoçhisar Müftülüğüne tahsisinin yapılması hususu görüşüldü.

Başkan çelik, burada yaklaşık 7 dönümlük bir arsamız var. Burada hem Müftülük binası hem de Yatılı kız kuran kursu yapılmak üzere bizden talep ettiler. Orada 5 bin m2’lik alan için talebi var” dedi.

İYİ PARTİ VE CHP RED OYU VERDİ

Söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Eyyüp Doğan, Ben yer tahsisi olarak oranın yanlış olduğunu düşünüyorum. Müftülüğe kesinlikle karşı değilim. Müftülüğe bir yer tahsisinin yapılmasından da yanayım.  Orası İmara açık ve E-90’na yakın bir yer, oranın Belediye’nin adına kalmasından yanayım. Başka bir yerden tahsis edebiliriz.” Demesi üzere Başkan Çelik; Orasının imarda Eğitim alanı olduğunu ifade ederek; “Burada sadece eğitim olacak. Eğitimden başka ne olabilir? Bizim için insanların cehaletini almaktan başka önemli hiçbir şey İstanbul eskort yok!” demesi üzere söz alan İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Halil Kılıç, Eyyüp abi arsa olarak kıymetli bir yerde olduğunu söylemek istiyor. Orasını ticari olarak ta değerlendirebiliriz. Eğitim de şart ama ticarette şart” dedi.  Bu esnada Ak Parti Gurubu adına söz alan Bünyamin Kılıçaslan, orasını etrafında eğitim kurumları olduğunu ve bu vesile ile yapılacak olan kursun çok güzel olacağını ifade etti.  Oylama yapılan gündem maddesi İyi ve CHP Belediye Meclis Üyelerini red oyu vermesi sonrası oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinde, İlçenin Palazobası Mahallesi mülkiyeti belediyemize ait 111 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ağaçlandırılması maksadıyla Palazobası köyü Kültür ve Dayanışma Derneğine tahsisi hususu görüşülerek, iki yıl içerisinde ağaçlandırılmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin yedinci maddesinde, İlçenin Yeşilyurt Mahallesi mülkiyeti belediyemize ait 135 ada 1 parselde bulunan eski camii yerinin Yeşilyurt camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve yaşatma derneğine tahsisi hususu görüşüldü. Gümden maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin sekizince maddesinde, Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu yapıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin dokuzuncu maddesinde Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu yapıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin onuncu maddesinde, Kadın Aile Gençlik ve Spor ile Sosyal Etkinlik ve Engelliler Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu yapıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin on birinci maddesinde, Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu yapıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra gündemin ilk üç maddesi olan komisyon raporları görüşüldü.

Gündemin birinci maddesinde; İlçenin Boğaziçi mahallesi 1811008 ve 181011 nolu ada alanlarında imar değişikliğine ait imar komisyon raporu, Gündemin ikinci maddesinde İlçenin Mustafacık Mahallesi 116 ada 2 nolu parsel alanında imar plan değişikliğine ait imar komisyon raporu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, İlçenin Yeşilova ve Mustafacık mahallelerinde ismi olmayan sokaklara isim verilmesine ait imar komisyonu raporu görüşüldü. Komisyon raporuna göre ismi olmayan sokaklara sayıları takip etmek adına 1001-1002-1003 sokak isimleri verildi.

Meclis toplantısı bu konuşmalara ve gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona ererken, gündem dışı söz alan Ak Parti Belediye Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu başkanı olarak söz alarak, Turizm haftasını kutladı ve ilçemiz Tuz Gölü hakkında kısa kısa bilgiler verip, Tuz Gölünden turizmle ilgili her hangi bir gelir elde edemediğimizi söyledi.

Meclis toplantısı 1 Ekim’de toplanılmak üzere sona erdi.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat