Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

Sala konusunda sıkıntı mı yaşanıyor?

VATANDAŞ SALALARINI VERDİREMİYOR MU?

İlçemizde son günlerde Sala konusunda bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Günde belirli saatler dahilinde 2 defa verilen Sala sonrası bazı sıkıntıların yaşandığı ileri sürüldü. Yakınlarının vefat etmesi sonrası öğleden sonra Sala verdiremediklerini belirten vatandaşlar, “zaman zaman sala verilmeden cenazemizi kaldırmak zorunda kalıyoruz” dediler.

Arapça’da “dua” ve “namaz” anlamlarına gelen salâ (salât) Hz. Muhammed’e (sav) Allah’tan rahmet ve selâm temenni eden, onu metheden, onun şefaatini dileyen, aile fertlerine ve yakınlarına dua ifadeleri içeren, çeşitli şekillerde tertiplenmiş hürmet ve duâ cümlelerini ihtiva eden, belirli bestesiyle veya serbest şekilde okunan güftelerin genel adı olan ve ülkemizde genellikle Cuma ezanından önce, Ramazanlarda sahurdan sonra ve pek çok yerde vefat eden kişilerin halka duyurulması ve haber vermek için okunan Sala’da ilçemizde bir takım sıkıntıların yaşandığı ileri sürüldü.

İlçemizde alınan karar sonrası sabah saat: 10:20 gibi ilk sala, saat 13:00 gibi ikinci sala veriliyor. Bu zaman dilimleri haricinde Sala verilmiyor. Bu nedenle bu saatten sonra vefat eden ve aynı gün cenazesi kaldırılacak kişilerin salaları verilemiyor. Bunun neticesinde ikinci saladan sonra vefat eden ve aynı gün defnedilen kişilerin salası ise, bir gün sonra verilerek, verilen salada “ Cenazesi dün kaldırılmıştır” deniliyor.

VATANDAŞ TEPKİLİ!
Son aylarda uygulanmaya başlanılan Sala konusuna bazı vatandaşlarımız tepki gösteriyor. Daha önceki aylarda ölen yakınlarının salaları günün her zamanı verdirdiklerine dikkat çeken cenaze yakınları, “ne değişti de böyle bir uygulamaya geçildi. Şayet saladan rahatsız olan varsa, gitsin başka ülkelerde yaşasınlar. Salanın amacı duyuru. Bazen kimin ne zaman vefat ettiğini bilmiyoruz. Verilen sala sonrası kimin vefat ettiğini öğrenip, tanıdığımızsa taziyelerde bulunuyoruz. Mümkünse eski sisteme geçilsin. Her saat başı olmasa da öğleden sonrada belli bir saatte sala verilsin” dediler.

BİN YILLIK GELENEK!
Sala’nın tarihi neredeyse bin yıla kadar dayanıyor. Artuklu döneminde başlayıp Selçuklular, Memlükler ve Osmanlı dönemine kadar devam eder.

MEMLÜKLER’DE GÜNDE 5 VAKİT OKUNUYORDU
1300-1301 yılında Memlük Sultanı Kalavun’un iradesiyle Cuma ezanından önce, 1389’da Eşref Zeynüddin II. Haccı döneminde akşam ezanı dışında bütün ezanların ardından sala verme usulü konuldu.

OSMANLI’DA SALA VERME GELENEĞİ
Kur’an-ı Kerim’de (el-Ahzab 33/56) ve hadislerde Hz. Muhammed’in (sav) adı anıldığında ona salatü selam getirilmesi tavsiye edilmiş, bundan dolayı özellikle Osmanlı döneminde salavat getirmek, salavat çekmek, sala vermek gibi adlarla pek çok sala metni ortaya çıktı. Sözleri Arapça olup bir kısmı besteyle okunan salalar okundukları yere ve zamana göre sabah salası, Cuma ve bayram salası, cenaze salası, salat-ı ümmiyye, salatü selam gibi adlarla anıldı.
İlçemizde son aylarda günde iki defa verilmeye başlanılan ve bu yönü ile bir takım sıkıntılara neden olan Sala konusunda her hangi bir değişikliğin yapılıp, yapılmayacağı ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat