Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı, MADDELER OY BİRLİĞİYLE KARARA BAĞLANDI

2021 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Memiş Çelik Başkanlığında ve Belediye Meclis Üyelerinin tamamının katılımıyla yapıldı. Toplantıda, 5 gündem maddesi 4 gündem dışı önerge olmak üzere toplam 9 madde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.
2021 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Memiş Çelik Başkanlığında ve Belediye Meclis Üyelerinin tamamının katılımıyla yapıldı.
GÜNDEM DIŞI ÖNERGELER
*”Son yıllarda ülkemizdeki ekonomik refah ve gelişmeler ile birlikte ilçemiz tarım ve hayvancılıkta teknolojinin getirdiklerinden faydalanarak bilinçli ve planlı tarım ve hayvan yetiştiriciliği yapmaktadır. Yapılan tarım ve hayvancılıktan erimi ve getirisi yüksek bir netice almak için bir tarım takvimi doğrultusunda hareket etmek ve uygulamak oldukça önemlidir. Buradan hareketle Ekim ayı tarım ve hayvancılıkta çiftçilerimizin ve hayvan yetiştiricilerimizin yapması gereken hazırlıkların araştırılması” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınıp, ilgili komisyona havale şişli escort edildi.
*”İlçemizde hali hazırda devam eden tarımsal faaliyetler; bölge coğrafyamıza, kültür ve ürünün özelliklerine göre farklılık gösterse de eskiden olduğu gibi günümüzde kadının tarımdaki emeği çok fazladır. Tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi ve tarımsal üretimde daha aktif yer alabilmesi” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınarak, ilgili komisyona havale edildi.
*”Dünya doğal mirası alanına geçici kabulü yapılan aynı zamanda ilçemizin de tarihi ve kültürel mirasını da oluşturan Tuz Gölü rekreasyon alanına turizm potansiyeli ve bölge ekonomisine etkisine yönelik vasıflı bir araştırma yapılmasına yönelik” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınıp, ilgili komisyona havale edildi.
*”Şereflikoçhisar ilçesinde 14.12.1984 onaylı yürürlükte olan İmar planında, planlanmış sosyal donatı alanlarının (okul, sağlık tesisi, yeşil alanlar, spor tesisleri vb.) tespiti ve güncel nüfusa yeterliliğinin tespit edilmesi” şeklindeki önerge, oy birliğiyle gündeme alınıp, ilgili komisyona havale edildi.
GÜNDEM MADDELERİ
Gündem dışı önergelerinin görüşülmesinden sonra gündem maddeleri görüşüldü. Buna göre;
*İlçenin Fadıllı Mahallesi 134 ada 1 parsel, 136 ada 1 parsel, 139 ada 2 nolu parsellerde bulunan mülkiyeti Şereflikoçhisar Belediyesine ait taşınmazların 3194 sayılı imar kanununun geçici 6.maddesine istinaden satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
*İmar Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Kadın Aile Gençlik ve Spor ile Sosyal Etkinlik ve Engelliler Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
*Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
Gündem maddelerinin de görüşülmesinden sonra gündem dışı söz alan kimse de olmayınca Başkan Çelik, Eylül Ayı Olağan Belediye Meclis toplantısını, 4 Ekim Pazartesi günü saat 15.00’da tekrar toplanmak üzere sonlandırdı.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat