Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

Sünnete uygun gusül abdesti nasıl alınır ?

SÜNNETE UYGUN GÜSUL ABDESTİ NASIL ALINIR?
Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dinî
temizlik demektir. Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın).” (Nisâ, 4/43; Mâide,
5/6) buyurulmaktadır. Hz. Peygamber’in(s.a.s.) sünnetinde de, ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu
cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir. Gusül abdesti ağza su alıp
boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak
suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması
hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır. Sünnetleri de yerine
getirilerek gusül şöyle yapılır: Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar,
vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa
ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi
abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak
ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.
BESMELE UNUTULTUDUĞUNDA GUSÜL VEYA ABDEST SAHİH OLURMU?
Abdeste ve gusle başlarken niyet etmek ve besmele çekmek sünnettir. Bu bakımdan niyet etmeden ve
besmele çekmeden alınan abdest ve gusül geçerlidir. Ancak abdest ve gusülden önce besmele ve niyetin
unutulması sünnet sevabından mahrum olunmasına neden olur. Şâfiî mezhebine göre, abdest ve gusülde
niyet farz iken, gusle başlarken besmele çekmek ise sünnettir.
ABDEST VEYA GUSÜL ALIRKEN KONUŞMANIN SAKINCASI VAR MIDIR?
Abdest veya guslederken konuşmak abdeste veya gusle zarar vermez. Ancak bir ihtiyaç olmadıkça
konuşmak uygun değildir. Abdest veya gusül almaya başlayan kişi, yaptığı ibadete odaklanmalı, dünyevi
meşguliyet, duygu ve düşüncelerden mümkün olduğunca uzaklaşmalıdır.
GUSLEDERKEN SUYUN KÜPE DELİKLERİNE ULAŞMASI ŞART MIDIR?
Yıkanmasında güçlük ve zahmet olan göz, kapanmış küpe deliği gibi yerleri yıkamak farz değildir. Gusül
esnasında, küpelerin ve dar olan yüzüğün oynatılması gerekir. Bu konuda vesveseye kapılarak aşırıya
gitmeye gerek yoktur, küpe deliklerinin ovuşturulması guslün geçerli olması için yeterlidir.
İhtilam olmak guslü gerektirir mi? Bir kişi ihtilam olsa ancak uykudan uyandığında üzerinde veya
çamaşırında ıslaklık görmese gusletmesi gerekmez. Buna karşılık, rüya gördüğünü hatırlamamakla birlikte,
uyandığında üzerinde veya çamaşırında ıslaklık görürse gusletmesi gerekir.
Namaz vaktini bildirmek için CD, kaset vb. kayıtlardan ezan okunabilir mi?
Bilindiği gibi “ezan” farz namazlar için okunan özel sözlerdir. Ezan aracılığıyla halka hem namaz vaktinin
geldiği ve cemaatle namaz kılınacağı duyurulmuş olmakta, hem de Allah’ın eşsiz büyüklüğü, Hz.
Muhammed’in(s.a.s.) peygamberliği ve namazın kurtuluş vesilesi olduğu ilan edilmektedir. Ezan, namaz
vakitlerini ilan olduğuna göre, muayyen kalıplarını muhafaza ve ifade etmek suretiyle bu ilanın, hoparlörle
veya hoparlörsüz yapılması arasında dinî açıdan bir fark yoktur. Bununla birlikte teyp kasetinden veya
CD’den ezan okunması İslam’ın şiarlarından olan ezanı basite almak, ona gereken saygıyı göstermemek
anlamına gelir. Ayrıca kayıttan okutulması, Hz. Peygamber’den günümüze kadar gelen teamüle uygun
değildir. Onun için ezanın CD veya teypten verilmesinin sakıncasız olduğu söylenemez. Fakihlerin,
Kur’an’ın aks-i sadasının Kur’an hükmünde sayılmayacağı yönündeki yaklaşımları da bu hükmü
desteklemektedir. Diğer taraftan, ezan sünnettir. Sünnetin mükellefiyeti olan biri tarafından yerine
getirilmesi, bu sünnetin tamamlayıcı bir unsurudur.
İmam kâmet getirebilir mi? Kâmet, farz namazların sünnetlerindendir. Dolayısıyla terk edilmesi
mekruhtur. Zira kâmet, namaza başlamak için bir hazırlık mesabesindedir. Namaza başlanacağını bildiren
bir uygulamadır. Bunu görevli bir kimsenin, cemaatten birinin veya imamın yapması hususunda sınırlama
yoktur. Dolayısıyla namaz kıldıran bir imamın aynı zamanda kamet getirmesinde bir sakınca yoktur.
Cemaatle namazda kâmet yapacak kişinin özellikleri nelerdir? Çocuklar kâmet yapabilirler mi? Kâmet
getirecek kişinin hadesten temizlenmiş, âkil ve erkek olması gerekir. Buna göre abdestli olmayan veya
cünüp olanın, delinin yahut sarhoşun ve kadının kâmeti mekruh görülmüştür. Kâmet getirenin salih bir
kimse olması ise müstehaptır. Kâmet getirecek kişinin en az mümeyyiz (iyiyi kötüden ayırabilir durumda)
olması gerekir. Temyiz kabiliyeti ise ortalama 7 yaşında başlar, büluğa kadar devam eder. Mümeyyiz
olmayan küçüğün ezan ve kâmeti geçerli olmaz.Mümeyyiz çocukların okudukları ezan ve getirdikleri
kâmet geçerlidir. Bununla birlikte kâmeti, büluğa ermiş bir kimsenin getirmesi daha faziletli görülmüştür.
Kovid-19 salgın hastalıktan dolayı yeni bir döneme pendik escort girmiş bulunmaktayız. Bu nedenle dişarı
çıkarken ve toplu alanlarda otururken pendik escort bayan maskelerimizi takmayı ve temizlik kurallarına uymayı asla
ihmal etmeyelim.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat