Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

EY MÜSLÜMAN NE ZAMAN UYANACAKSIN?

Dünyanın dört bir yanında yaşanan acıların, katliamların, sıkıntıların ve çilelerin hiçbiri yeni değil. Müslümanlar hemen hemen yüzyıldır baskı altında yaşıyorlar. Allah, din kardeşlerinin yaşadığı acıları görmezden gelen, kendi işine gücüne bakan, bencillik eden Müslümanları, “azim hadiseler” yaratarak, belâ ve zorluk vererek daldıkları uykudan uyandırıyor. Uyanmak için kaç musibet daha bekliyoruz?..
İnsanlık, büyük bir felâkete doğru gidiyor.Sınırsız hırs sahipleri dünyayı yakmaktan geri durmuyorlar.Ama batı toplumları eğleniyor,spor yapıyor, her yer cıvıl cıvıl…İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı mübarek günlerde seller gibi…
Ne zaman uyanacağız? Ne zaman bu kan denizinde boğulmaktan kurtulacağız? Etrafımızda kimin eli kimin cebinde belli değil. Kana susamış katiller cirit atıyor etrafımızda. Bunları İslamiyet’le bağdaştırmak mümkün mü..?
Allah aşkına, kendimize gelelim, kendimizi övmeyelim. Yağcılık yalakalık meddahlık dalkavukluk yapmayalım. Allah aşkına, ruhbanlarımızı uçurmayalım. Bırakalım mübarekler gökten inip biraz da yerde yürüsün. Allah aşkına dünya, para, mal, zenginlik aşkını ve çılgınlığını terk edelim. Bugünkü kaosa, anarşiye, tefrikaya son verip tek Ümmet çatısı altında toplanalım…
işleri ehil olanlarla istişare ederek gören bir İmam seçilsin, ona biat ve itaat edelim.
Allah aşkına kuru edebiyatı bırakalım ve İslam’ı hakkıyla yaşayalım. İlmihalimizi öğrenip içindeki bilgileri hayata uygulayalım. Çocuklarımıza ilmihallerini ve İslam ahlakının kurallarını öğretelim onları vasıflı Müslümanlar olarak yetiştirelim ki, biz öldükten sonra onların iyilikleri defterimize sadaka-i cariye olarak yazılsın.
Allah aşkına zinaya, ribaya, bütün azgınlıklara, bütün açıkta işlenen büyük günahlara (yasal sınırlar içinde) savaş ilan edelim.
Allah aşkına, ya doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, mâruf ile emr edelim münkerden nehy edelim. Emanetleri, işleri, vazifeleri, hizmetleri, memuriyetleri, başkanlıkları ehliyetli ve liyakatli kimselere verelim.
Allah aşkına israf, lüks, aşırı konfor, aşırı tüketim, gurur, kibir, şatafat beyinsizliklerini terk edelim, mütevazı ve kanaatli olalım. Gıybet etmeyelim, laf taşımayalım, kalbimizde kin ve intikam duyguları barındırmayalım. Mü’min kardeşlerimize düşmanlık etmeyelim, onları sevelim, onlara acıyalım, onlara yardım edelim.
Allah aşkına şu Âlem-i İslam’ın hali perişanına, kanları dökülen, evleri yıkılan, şehirleri harap olan kardeşlerimize merhamet edelim, kurtuluşları için dua edelim.
Allah aşkına namaza başlayalım, farz namazları (şer’î bir özrümüz yoksa), itikadı ve ahlakı düzgün, fıkıh bilen icazetli ve ehliyetli bir imamın ardında cemaatle kılalım.
Allah aşkına, şeytanî tesettürü bırakıp şer’î tesettüre bürünelim. Günde bir saat mi olur, yarım saat mi; faydalı, lüzumlu, zarurî kitapları okuyalım, bulabilirsek ehliyetli hocalardan din kültür ahlak dersleri alalım.
Allah aşkına kendimizi ve toplumu ıslaha çalışalım. Tembelliği, tefrikayı, gafleti, çekişmeyi Allah için bırakalım. O’nun yardımına nail olmak için kendimize yardım edelim…
Allah aşkına şeytanî polemikleri, tartışmaları, dedikoduları, magazinleri, zevzeklikleri, gevezelikleri terk edelim.
Allah aşkına zelzelelere, mânevî yangınlara, iç savaşa karşı tedbirli olalım. Cahilliği bırakalım âlim olalım, nifakı bırakalım muhlis=ihlaslı olalım, fısk u fücuru bırakıp sâlih ve âbid olalım.
Allah aşkına merhamet edelim ki, bize de merhamet edilsin. Mütevazı, alçak gönüllü, sabırlı, halim, tahammüllü olalım.
Allah aşkına riyayı, ikiyüzlülüğü bırakalım da ya olduğumuz gibi görünelim, ya göründüğümüz gibi olalım. Uzun yolculuk için hazırlık yapalım, azık toplayalım, ihmal edip perişan olmayalım.
Allah aşkına İslam düşmanlarını dost ve velî edinmeyelim.
Allah aşkına zekâtlarımızı Kur’an’a Sünnete Şeriata aykırı şekilde vermeyelim. Lüks, ihtişamlı, Zam Zam Towerli, gösterişli, kibre yol açan turistik umreler yapmayalım.
Allah aşkına gençliğimizi, vaktimizi, servetimizi, elimize geçen imkân ve fırsatları ziyan edip müflis olmayalım.
Allah aşkına o Türk, bu Kürt, şu Çerkes, beriki Arnavut diyerek din ve iman kardeşlerimizi ötekileştirmeyelim, kavmiyetçilik yapmayalım.
Allah aşkına cahilliği bırakalım, İslam’ı Kur’an’ı Hz. Peygamberi (s.a.v) dinî ahlakı doğru olarak öğrenelim ve bu öğrendiğimiz hayırlı ve kurtarıcı bilgileri hayata uygulayalım, İslam’ı yaşayan Müslüman olalım…..( Ebubekir Tanrıkulu Diy.İşl.Bşk.Emkli Uzman.)

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat