Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

KIR DÜĞÜN SALONU VE ATATÜRK PARKI ÇAY OCAĞI KİRALANACAK

Şubat Ayı Meclis toplantısı, ayrı ayrı günlerde farklı birleşimlerde yapılırken toplantıda, İşletmeciliğini Belediyenin yaptığı Aile Piknik Parkı Kır Düğün Salonu ve Atatürk Parkında bulunan ve çay ocağı kiraya çıkması kararı alındı.
Belediye Başkanı Memiş Çelik’in Başkanlığında, Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapılırken toplantıya, Meclis üyelerinin tamamı katıldı.
GÜNDEM DIŞI ÖNERGELER
Toplantıda ilk olarak tamamının AK Parti Belediye Meclis Üyeleri tarafından verilen gündem dışı önergeler görüşüldü. Buna göre;
*”Devekovan Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 15.ve16.maddesine göre yapılan ihdas işlemi sonucunda Belediyemiz adına tescil olan 277 Ada 1 Parsel ve 278 Ada 1 Parselin 2886 Sayılı devlet ihale kanununun 45.maddesine göre satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi” şeklindeki önerge, oybirliğiyle gündeme alınarak, 15.gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verildi.
*”Yine Devekovan Mahallesi 223 ada 1 parsel, 224 ada 1 parsel, 225 ada 9 parsel, 225 ada 12 parsel, 225 ada 13 parsel, 226 ada 3 parsel, 227 ada 1 parsel, 228 ada 1 parsel, 228 ada 2 parsel, 228 ada 3 parsel, 228 ada 4 parsel ve 228 ada 5 parselin şahıs parselleri olduğu tespit edilmiş olup kurumumuz tarafından yapılması düşünülen sosyal tesis alanı, park alanı ve camii alanı olarak düzenlenmesi için belirtilen parsellerin kamulaştırılması” şeklindeki önerge, oybirliğiyle gündeme alınarak, 16.madde olarak görüşülmesine karar verildi.
*”Yerleşim tarihi itibariyle Hititlere kadar uzanan ilçemiz, bulunduğu coğrafi konum ile de çeşitli uygarlıkların ve kültürlerin de uğrak yeri olmuştur. İlçemizin bu zengin kültürel mirasını korumak ve yaşatmak için sadece kendimize has yerel yemek ve gıda alışkanlıklarımızın araştırılması. Belediye olarak sosyal tesislerimizde belirli gün ve haftalarda tanıtım ve sunumunun yapılması böylece bu kültürün kuşaktan kuşağa aktarılması” şeklindeki önerge, oybirliğiyle gündeme alınarak ilgili komisyona havale edildi.
*”Organize Sanayiler bulundukları bölgelerin ekonomisine büyük katkı sağlarlar. İlçemizde yapımı tamamlanmakta olan organize sanayimizin çevre il ve ilçelerde tanıtımının en iyi şekilde yapılarak yatırımcı çekmek teşvik etmek amacıyla gerekli araştırmaların yapılması” şeklindeki önerge, oybirliğiyle gündeme alınarak ilgili komisyona havale edildi.
*”İlçemiz gençlerinin bugüne kadar ne gibi sportif faaliyetler yürüttüğü ve pandemi sonrasında ne gibi sportif faaliyetler yürütebileceği yönünde gerekli araştırmaların yapılması” şeklindeki önerge, oybirliğiyle gündeme alınarak ilgili komisyona havale edildi.
*”2021 yılı yatırımlarıyla ilgili belediyemiz tarafından nelerin planlandığının araştırılması” şeklindeki önerge, oybirliğiyle gündeme alınarak ilgili komisyona havale edildi.
*”01.09.2020 tarih 3115 sayılı belediye meclis kararında “hizmet binası” ifadesinin çıkartılması şekliyle oylanarak meclis kararı alınması” şeklindeki önerge, oybirliğiyle gündeme alındı ve önergenin hemen görüşülmesi de oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre;
01.09.2020 tarih 3115 sayılı belediye meclis kararında alınan “hizmet binası ve kız kuran kursu” yapılmak üzere şeklindeki ibareden “hizmet binası” ibaresinin çıkartılmasına oybirliğiyle karar alındı.
Son olarak gündem maddesindeki 4.madde ile 5.maddenin yer değiştirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
GÜNDEM MADDELERİ
Gündem dışı önergelerinin ardından gündem maddeleri görüşüldü. Buna göre;
*Boğaziçi mahallesinin enerji ihtiyacının kesintisiz giderilmesi yönünde 997 adanın doğusunda bulunan park alanından emniyet mesafesi 20×30=600 m2’lik alandan 3194 sayılı imar kanununun ilgili maddeleri gereğince plan tadilat talebinin imar komisyonuna sevki oybirliğiyle kabul edildi.
*Emek mahallesi 2056 ada 1 parselin bulunduğu alanda sokak ismi bulunmamaktadır. İlgili yere sokak ismi verilmesi talebinin İmar Komisyonuna sevki oybirliğiyle kabul edildi.
*İstiklal Mahallesi 1002 nolu sokağın isim değişikliğine ait talebin İmar Komisyonuna sevki şeklindeki gündem maddesinde Başkan Çelik; “Hemşehrimiz Lokman Ekinci, verdiği dilekçe ile söz konusu sokağa babası Abdullah Ekinci olarak değiştirilmesini istedi. Abdullah Ekinci, 13 çocuğu olup 2 tanesi general, 2 tane albay, 1 öğretim üyesi ve 13 çocuğun içinde her biri devletin yüksek kademelerinde görev yapmış, memleketimize, devletimize hizmet etmiş. Babasının topluma örnek olması adına kendi evlerinin bulunduğu sokağa Abdullah Ekinci olarak değiştirilmesinin talep etti” diyerek açıklama yaptı.
CHP Meclis Üyesi Eyüp Doğan da; “Böyle bir evlat yetiştirdikten sonra tabi ki değerlendirilmesi lazım da bunun gibi başka insanlarda var. Çocukları albay, doktor olan… O zaman onlara vermediğin zaman ayrımcılık yapmış olacağız. O zaman şimdiden söyleyeyim, öyle bir dilekçe daha gelirse onu da herkes oybirliğiyle kabul etsin” dedi.
Söz alan Ak Parti Meclis Üyesi Bünyamin Kılıçaslan da; ”itiraz ediyorum. Burası Belediye Meclisi, bizler de meclis üyesiyiz. Biz şartlı olarak burada oy kullanmıyoruz. Yani ipotek altına alınamaz bizim oylarımız. Şimdi biz burada bir oy verelim bir daha böyle bir talep geldiğinde de şöyle oy verelim diye konuşamayız. Herkes özgür. ” dedi.
Konuşmalardan sonra söz konusu madde oybirliğiyle kabul edildi.
*Boğaziçi Mahallesi 181008,181009, 181011,181013,181015 ada alanlarında imar plan tadilatı talebi imar komisyona sevki oybirliğiyle kabul edildi.
İKİNCİ BİRLEŞİM
Toplantının ikinci birleşimi dün saat 15.00’da yapıldı ve 4 gündem maddesi görüşüldü. Buna göre;
*Mülkiyeti Belediye’ye ait Ekici mahallesi Atatürk Parkı çay ocağı ile Mehmet Aktaş Aile Parkında bulunan Kır Düğün Salonunun 2886 sayılı yasa kapsamında kiralanması için Belediye Encümenine yetki verilmesi, oy birliğiyle karar verildi.
*Seymenli mahallesi 153 ada 3 nolu parselin 3194 sayılı imar kanununun geçici 16.maddesi gereğince satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
*Büyükdamlacık mahallesi 213 ada 5 nolu parselinb 3194 sayılı imar kanununun geçici 16. Maddesi gereğince satışının yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
*Mülkiyeti Belediyeye ait Akin, Aktaş, Aliuşağı, Büyükdamlacık, Çatçat, Emek, Gülhüyük, Hacıbektaşlı, Hamzalı, Kadıncık, Kadıobası, Kıyevi, Karandere, Odunboğazı, Şeyhkuyusu, Yalnızpınar, Yazısöğüt, Yeşilyurt mahallelerinde bulunan tarla vasıflı arazilerin satışının yapılabilmesi içinb 5393 sayılı Belediye kanununun 18.maddesinin e bendince Belediye Encümenine yetki verilmesi, oybirliğiyle kabul edildi.

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat