Şereflikoçhisar Tuzgölü Haber Gazetesi

Gazete – Matbaa – Baskı İşleri

Şereflikoçhisar köylerinin aşiret kimliği

Bu yazımızdaki bilgiler, yapılan bir araştırmanın buraya naklidir. Bilgilerin sıhhati ve doğruluğu tashihe muhtaç olabilir.
Bu çalışmada “aşiret” kelimesi kullanılmış olsa da “boy” kelimesi daha doğru olmalı. Prof. Dr. Faruk Sümer’in kitabı bu alandaki kaynaklardan biridir.
Bu ön bilgiden sonra nakledeceğimiz malûmata geçelim:
Ca’berli Aşireti, Cebirli Köyü ile Şereflikoçhisar’a yerleşmişlerdir.
Bekdik Aşireti: Bekdik Köyü’nde.
Döğer Aşireti: Bekdik Köyü’nde.
Mamalı Aşireti: Mamalı Köyü ve Şereflikoçhisar`da dağınık olarak yerleşmişlerdir.
Peçenek Aşireti: Peçenek ovası ile Şereflikoçhisar`a yerleşmişlerdir.
Tirikan Aşireti: Şereflikoçhisar`a dağınık yerleşen Türkmen taifesidir.
Şerefli Aşireti: Geçitli, Seğmenli, Çatçat, Cavlak, İbrahimbeyli, Karandere, Aliuşağı, Baltalı, Yeşilyurt, Üzengilik, Eley, Mamalı, Torunobası, Çalören, Kadıobası, Bağobası, Demircili, Sipahiler, Göllü, Yaylak, Demirciobası ve merkezde yerleşmişlerdir
Kurutlu Aşireti: Acıkuyu, Kurutlu (Tepeköy), Vayvay, Hacıbektaşlı ve merkezde yerleşmişlerdir.
Kortulu Aşireti: Gülhüyük, İnebeyli, Cebirli, Yusufuşağı, Palazobası, Sadıklı, Değirmenyolu, Karabük ve merkezde yerleşmişlerdir.
Adalar Kortulusu Aşireti: Hamzalı, Çavuşköy, Karamollauşağı ve merkeze yerleşmişlerdir.
Kiyaslı Aşireti: İnebeyli, Cebirli, Kıyevi, Yusufuşağı ve merkezde yerleşiktir.
Hacı Ahmetli Aşireti: Ağaçören Yöresinde ki Köyler, Kırımini ve Ş. Koçhisar merkezde yerleşmişlerdir.
Atçeken Aşireti: Dağınık yerleşmişlerdir. Cıngıl ve Kulu civarlarında bulunuyorlar.
Sararlı Aşireti: Dağınık yerleşen Türkmen boylarındandırlar.
Kütüklü: Bozdoğan boyu Türkmenlerindendir.
Tatarlar: Akin, Doğankaya, Şeker köylerine yerleşmişlerdir.
Mustafa Altıntaş’ın şu notunu buraya ekliyoruz:
“Emeğinize sağlık, düzeltme yapmak uygun olacağı düşüncesiyle; Şeker Köy, Akin, Doğankaya köyleri Nogay Türkleri yerleşimidir. Kafkasya bölgesinden gelmişlerdir.
Tarihteki büyük Türk devletlerinden birini kuran, günümüzde ise Kuzey Kafkasya’da dağınık bir şekilde varlıklarını sürdürmeye çalışan Nogay Türklerinin adı son yıllarda daha fazla duyulmaya başlandı. 20. yüzyılın başında yaşanan yoğun göçlerle Anadolu’yu da kendine yurt edinen pek çok Nogay Türkü günümüzde kendi millî kimliğini yeni yeni fark etmektedir. Anadolu’da yaşayan Nogayların pek çoğunun geçmişte kendilerine ‘Tatar’ dedikleri bilinmektedir.
Nogay Türkleri bugün en yoğun olarak Kuzey Kafkasya’da ve Dağıstan’da yaşadıkları için her ne kadar Kafkasya halklarından biri olarak görülseler de etnik ve kültürel açıdan ‘Kafkasya halklarından ayrılmaktadırlar. 2500 yıldır bir arada yaşayan Kafkas halkları arasında, son birkaç yüzyıl içinde getirilip yerleştirilen Stavropol Türkmenleri, Ruslar, Rus Kazakları, Ermeni ve Rum kolonileri ile Nogay Türkleri de bulunmaktadır. (Şafak Tavkul 2003: 38).
Aşağıdaki belgede bu köylerin kökeni hakkında bilgilendirme yapılır.
Çerkezler: Merkez, Fadıllı, Yeni Şabanlı, Sarıyahşi ve Çıkınağlı köylerine yerleşmişlerdir.
Cüdganli: Kürt Köylerimize yerleşmişlerdir.
Ayrıca Sedat Işlak’ın şu bilgi notunu da buraya eklemeliyiz:
“Şereflikoçhisar ismiyle müsemma Şereflü Aşireti 1830 kayıtlarında 34 Cemaat (köyden) teşekkül ediyordu. Daha öncesi üst boy olan Boynuincelü Aşireti çatısı altında Şereflü ve 18 aşiret ve cemaatten müteşekkildi. 1700 yılında iskân kanunu çıkmış fakat kışlak-yaylak hayatına sahip bu aşiretler cemaatler tam olarak ne zaman yerleşik hayata geçtiler bilmiyorum. Konar göçer bir toplum ve resmi arşivin 18. yüzyılda başlamış olması, tarihçilerin daha öncesi bilgilere ulaşmasını güçlendiriyor.”

Sakarya araç kiralama Sakarya evden eve nakliyat